Mobilní provoz meziročně vzrostl na dvojnásobek, na vině jsou hlavně videa

Globální mobilní datový provoz se podle studie, kterou uveřejnila firma Ericsson, ve druhém čtvrtletí tohoto roku meziročně zdvojnásobil.


Mezičtvrtletně jde přitom o zvýšení o 8 %. Příčinou je růst počtu uživatelů, kteří nejsou omezeni výší útraty za mobilní služby a své smartphony intenzivně využívají pro přístup k internetu.

Podrobnější pohled na vzorce růstu mobilního datového provozu odhalil, že kvalita smartphonu ovlivňuje druh aplikací používaný uživateli a dobu jejich surfování na mobilním internetu. Ericsson dospěl k závěru, že aktivní uživatel smartphonu vytvoří za den datový provoz o objemu vyšším než 1 MB.

Faktory jako např. velikost obrazovky, stáří a cena smartphonu korelují se střední hodnotou objemu datového provozu silněji než typ operačního systému.

V Severní Americe navíc produkují smartphony dvakrát více datového provozu než srovnatelné přístroje mobilních operátorů v Asii a Evropě, u kterých bylo provedeno měření.

Ericsson dále zjistil, že u nejaktivnějších uživatelů celkový objem dat vytvořený sledováním videa výrazně překračuje data vytvořená ostatními činnostmi. Nejaktivnějších 5 až 10 % uživatelů smartphonů je ochotných strávit sledováním internetového videa až 40 minut denně.  Průměrný uživatel však stráví sledováním internetového videa denně přibližně 30 vteřin.

Uvedená zjištění vycházejí z měření mobilního vysokorychlostního připojení provedeného Ericssonem ve druhém čtvrtletí roku 2011 u čtyř různých mobilních operátorů působících na vyspělých trzích v Evropě, Asii a Severní Americe.Komentáře