Mobilní síť páté generace nabídne terabitovou propustnost

Vysílače mobilní sítě pracující s adaptivním polem představil Samsung. Novinka pracuje v pásmu tzv. Ka milimetrových vln a začít tyto technologie komerčně využívat půjde už od roku 2020.

Mobilní síť páté generace nabídne terabitovou propustnost


Výhodou technologie páté generace komunikačních systémů je mimo jiné přenos dat několikasetkrát rychleji než tak činí současné sítě čtvrté generace, kam spadá třeba LTE – tedy v řádu několika desítek Gb/s na jednu základnovou stanici, respektive jednotek Gb/s na uživatele.

K vybudování vysokorychlostní mobilní sítě páté generace je zapotřebí široké frekvenční pásmo. Ale dosud převládal názor, že vlny v milimetrovém pásmu nejsou vhodné pro přenosy na velké vzdálenosti, protože tomu brání nepříznivé charakteristiky jejich šíření.

Nová technologie ale toto dogma mění - data se přenáší v pásmu milimetrových vln na frekvenci 28 GHz rychlostí rychlostí až 1 056 Gb/s na vzdálenost do 2 km. Vysílač s adaptivním polem, který využívá 64 anténních prvků, tak může být životaschopným řešením pro překonání ztráty při šíření rádiového signálu v milimetrových vlnových pásmech.

Tato ztráta je mnohem větší než v současnosti užívaných kmitočtových pásmech v rozsahu od několika set MHz do několika GHz. Boj o vedoucí postavení v oblasti vývoje další generace mobilních komunikačních technologií nabírá na intenzitě.

V únoru 2012 ustavila Čína vládní skupinu pro propagaci sítí IMT-2020 (5G), jejímž cílem je výzkum v oblasti technologií páté generace, a v roce 2013 hodlá také Evropská komise investovat 50 milionů EUR na podporu zavedení služeb páté generace do roku 2020.

Úvodní foto: © philipk76 - Fotolia.com


Komentáře