Možné využití elektronických dokumentů ve firmě analyzuje Konica Minolta

Analýzu existujících firemních procesů a návrh jejich digitální podoby nabízí jako službu Konica Minolta. Výsledkem má být efektivnější využití elektronických dokumentů.

Možné využití elektronických dokumentů ve firmě analyzuje Konica Minolta


Novinka se zaměřuje na efektivní správu a řízení faktur, smluv či interních dokumentů, jako jsou směrnice, žádanky nebo personální dokumentace.

Dokumentová řešení fungují na principu automatického rozpoznávání a vytěžování údajů, jako jsou například částky, data splatnosti, názvy dodavatelů, produktů a dalších definovaných informací.

Díky tomu je možné jednotlivé dokumenty přiřadit příslušným pracovníkům, stejně jako je propojit s ostatními podnikovými informačními systémy. Nastavením řízeného procesu je možné zefektivnit celý oběh dokumentu uvnitř firmy od jeho pořízení přes kontrolu a schválení až po archivaci.  

Nová služba je analogická k  službě OPS, v rámci které Konica Minolta navrhuje optimální podobu tiskových řešení.

„V České republice nabízíme službu analýzy a optimalizace řízení elektronických dokumentů jako jediní na trhu,“  dodává Pavel Štěpán, obchodní ředitel Konica Minolta Business.

Úvodní foto: Konica Minolta


Komentáře