Můžete žádat o dotaci v programu Vysokorychlostní internet

Agentura pro podnikání a inovace (API) dnes zahájila příjem žádostí o dotace v rámci Výzvy IV. programu podpory Vysokorychlostní internet. K rozdělení je 1,5 miliardy korun.

Můžete žádat o dotaci v programu Vysokorychlostní internet


O dotace mohou žádat firmy z oblasti telekomunikací na modernizaci stávající sítě nebo zřízení nové umožňující vysokorychlostní přístup k internetu ve vybraných lokalitách na tzv. bílých místech v ČR. Příjem žádostí potrvá do 5. srpna 2020.

„Cílem programu je rozšíření moderní infrastruktury se službami vysokorychlostního internetu do lokalit, ve kterých to dosud není možné“, říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace a doplňuje: „Dotace na vysokorychlostní internet mají zároveň pomoci všeobecnému rozvoji venkova, podpořit podnikání a zaměstnanost v daných regionech a vést ke zlepšení životních a ekonomických podmínek jeho obyvatel.“ Podrobné informace jsou dostupné zde.

V rámci stejného programu podpory Vysokorychlostní internet, zaměřeného tentokrát na vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM), API zahájila také příjem žádostí o dotace ve Výzvě III., a to 15. května 2020.

Příjem těchto žádostí potrvá do 16. dubna 2021. DTM budou sloužit pro jednotnou a systematickou správu dat o sítích pro elektronickou komunikaci a dalších infrastrukturních sítích v celé České republice, usnadní budování nových staveb a sníží náklady na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Další podrobné informace jsou dostupné zde.

Úvodní foto: © adimas - Fotolia.com


Komentáře