Najděte si práci ve výzkumu

Portál www.researchjobs.cz, který si mezi výzkumníky získává čím dále větší popularitu, dostal po několika týdnech zkušebního provozu mladšího sourozence, server www.czechresearchjobs.net.


Cílem nového webu je poskytovat aktuální přehled o vypsaných pracovních pozicích ve výzkumu, vývoji a inovacích a na akademické půdě v ČR pro cizojazyčné publikum. Jde především výzkumníky ze zahraničí, kteří by mohli mít zájem o práci v České republice. Nabízená místa pocházejí především z veřejných výzkumných institucí a veřejných VŠ.

„Kmotrem“ tohoto webu se stal místopředseda Technologické agentury ČR (která je jedním z partnerů projektu ResearchJobs.cz), Martin Bunček.

V dnešním otevřeném světě, v oblasti vědy, která z principu nemá hranic, a navíc v českém „inbredním“ akademickém prostředí je téměř neuvěřitelná tak dlouhá absence koncentrované nabídky výzkumných a akademických pozic pro uchazeče ze zahraničí!“ říká Martin Bunček a dodává: „Dosavadní provoz portálu reserchjobs.cz ukazuje mnoho zajímavých aspektů tohoto segmentu pracovního trhu a novému portálu přeji přinejmenším stejný úspěch jako jeho staršímu sourozenci.“

Princip fungování CzechResearchJobs.net je analogický mateřskému webu ResearchJobs.cz –  pravidelně, s periodicitou 8–24 hod. jsou monitorovány seznamy volných pozic na webech jednotlivých institucí, vystavují-li nabídky v angličtině. Nabídky (případně odkazy na ně, není-li k dispozici souhlas s přebíráním plných textů) jsou pak následně zveřejňovány na webu CzechResearchJobs.net.

Počet aktuálně „otevřených“ pozic vypsaných v AJ na českých VŠ a v.v.i. osciluje kolem 60–70 pozic, přičemž počet pozic na ResearchJobs.cz je zhruba trojnásobný – rozdíl tvoří právě pozice, které jsou k dispozici pouze a jen v českém jazyce.

Zajímavý je v tomto kontextu oborový rozdíl obou webů: zatímco na „českém“ portálu ResearchJobs.cz drží největší podíl pozice z trojice oborových větví Společenské vědy, Biovědy a Průmysl (RVVI číselník: A, E a J), na CzechResearchJobs.net to je trojice Fyzika a matematika, Biovědy a Chemie (B, E a C).

Důvod je zřejmý – převažující část inzerátů na anglické verzi pochází z „velkých infrastruktur“ zaměřených právě na tyto oblasti (ELI Beamlines, CEITEC, FNUSA-ICRC). Inzeráty na CzechResearchJobs.net jsou též přirozeně výrazněji vychýleny směrem k plným úvazkům (naproti tomu velký počet inzerátů v češtině přichází ze sféry společenských věd, kde však jsou velmi často poptávány jen částečné úvazky).

Doplňujícím obsahem portálu CzechResearchJobs.net by se postupně měl stát přehled významných výzkumných či akademických pracovišť v ČR.

K CzechResearchJobs.net byl spuštěn rovněž twitterový kanál: https://twitter.com/czresearchjobs a Facebooková stránka: https://www.facebook.com/czechresearchjobs.net.Komentáře