Navrhněte si svou továrnu v 3D pomocí nového AutoCADu

Nový produkt přináší moderní 3D modelování do oblasti návrhu a projektování průmyslových zařízení.


Dostupnost nového produktu AutoCAD Plant 3D 2010, který přináší modelově založené navrhování do oblasti projektování výrobních závodů, oznámila firma Autodesk.
Drtivá většina projektů návrhu výrobních zařízení se týká provozu, údržby nebo rozšiřování stávajících zařízení. Tyto projekty bývají realizovány malými týmy, které se potýkají s napjatými termíny a rozpočty. Aplikace AutoCAD Plant 3D byla cíleně vytvořena tak, aby zvýšila produktivitu těchto týmů zkrácením doby přípravy, zajištěním efektivního sdílení informací a minimalizací dopadu měnících se projektových informací.
„Hodnota 3D modelování je v odvětví výrobních závodů osvědčená. Stávající návrhová řešení jsou však zbytečně komplikovaná a drahá, a proto se používají jen u nejrozsáhlejších projektů," řekl Mark Strassman, viceprezident, AEC Plant Solutions Group, Autodesk. „Nejčastějšími projekty návrhu a konstrukce výrobních závodů jsou přitom dnes projekty dovybavování, inovace nebo rozšíření, a ty se musejí vejít do napjatých rozpočtů a pevných časových oken během přerušení provozu. Týmy, které tyto projekty realizují, si jednoduše nemohou dovolit ztrácet čas a náklady s komplikovanými řešeními. Vzhledem k tomu, že AutoCAD Plant 3D využívá známé prostředí aplikace AutoCAD a oblibu souborového formátu DWG, mohou projektové týmy začít pracovat rychle, snáze sdílet návrhové informace a dokončovat projekty rychleji - s potenciálně výraznou úsporou času a nákladů."
Aplikace AutoCAD Plant 3D obsahuje specifikacemi definované katalogy návrhů a standardních součástí, jež pomáhají optimalizovat umístění potrubí, zařízení a podpůrných konstrukcí. Součástí produktu je též integrovaná funkčnost AutoCAD P&ID a nástroje pro rychlé generování izometrických a ortografických výkresů. Nový produkt doplňuje aplikace AutoCAD, AutoCAD P&ID a Autodesk Navisworks v řadě produktů Autodesku právě pro odvětví návrhu výrobních závodů.Komentáře