Návrhy, budování a projektové řízení datových center vylepšuje novinka od HP

Komplexní službu, která zjednodušuje proces navrhování a budování datových center prostřednictvím zajištění všech složek návrhu, výstavby a projektového řízení jedním dodavatelem, představila firma HP.


Jde o řešení Critical Facilities Implementation (CFI) sníží náklady zákazníků na vlastnictví tím, že všechny elementy výstavby datového centra, od jejího začátku až do konce, zajišťuje jediný integrátor.

V nedávno zveřejněné zprávě agentury Gartner se uvádí, že „46 % respondentů plánuje v příštích dvou letech vybudovat jedno nebo více nových datových center a 54 % jich očekává, že budou v tomto časovém horizontu potřebovat rozšířit stávající datové centrum."

„Budování datového centra je obrovským projektem pro každou firmu a jeho zajištění jediným dodavatelem zaručuje vynaložení optimálních nákladů, efektivity a minimální starosti," řekl Dave Cappuccio, ředitel výzkumu ve společnosti Gartner. „Výpočetní požadavky zákazníků na datová centra stále zvyšují komplikovanost procesu od návrhu po budování, komplexní řešení ale pomohou klientům realizovat jejich plány v požadovaném časovém horizontu a rozsahu."

Podle svých slov dokáže HP na základě zkušeností s budováním „na zeleném poli" a modernizací starších datových center nabídnout zákazníkům vyšší efektivitu při návrhu a budování datových center. Dosud HP navrhlo centra o celkové ploše přesahující 4 000 000 m2.Komentáře