Nejlepší diplomky roku byly oceněny

Finálové kolo soutěže Diplomová práce roku a slavnostní vyhlášení proběhlo 15. 9. 2011 na plzeňské Západočeské univerzitě.


Šestý ročník hostil děkan Fakulty aplikovaných věd doc. Ing. František Vávra, CSc. Do Plzně se sjelo 15 finalistů z celkového počtu 77 přihlášených studentů. Studenti se přihlásili z devatenácti českých a slovenských vysokých škol, státních i soukromých. Někteří studenti na finále přicestovali z různých evropských destinací, jeden ze studentů obhajoval svou práci až z dalekého Texasu přes Skype. Finálové kolo soutěže proběhlo ve třech soutěžních kategoriích, v nichž každý z finalistů svou práci prezentoval před odbornou komisí složenou z lektorů vysokých škol a zástupců IT firem.
V šestém ročníku soutěže Diplomová práce roku se na prvních místech umístili:

V kategorii Informační bezpečnost, standardy řízení vývoje systémů a mezioborové přístupy
Marcela Šimková, VUT Brno. Partnerem soutěžní kategorie je společnost T-Soft.

V kategorii Podnikové informační systémy, ostatní IT práce
Pavel Cvetler, ČVUT. Partnerem soutěžní kategorie je společnost Abra Software.

V kategorii Internet, webové systémy, virtualizační a Cloudové technologie
Pavel Kukačka, VŠE. Partnerem soutěžní kategorie je společnost SystematiQ.

diplomová práce roku


Soutěž Diplomová práce roku 2011 je projektem zaměřeným na podporu vysokého školství a zvýšení prestiže oboru informačních technologií v ČR a SR. Klade si za cíl umožnit nadaným studentům lépe vyniknout a získávat lepší uplatnění v praxi.

Vyhlašovatelem soutěže je již tradičně společnost Abra Software, spoluvyhlašovatelem je sdružení Česká společnost pro systémovou integraci. Více o soutěži najdete na adrese www.diplomovaprace.cz.Komentáře