Nejmenší senzor pro skenování žil v dlani

Fujitsu představila údajně nejmenší a nejtenčí bezkontaktní senzor na světě, který skenuje žíly v dlani člověka.


Současně s ním Fujitsu uvádí také myš s integrovaným senzorem s názvem PalmSecure-SL.

Kamera senzoru snímá strukturu žil v dlani a porovnává ji s databází pořízených snímků. Oproti starším generacím této technologie již uživatel nemusí umístit dlaň nad senzor pevně a nehybně; nový senzor si dokáže se série pořízených snímků vybrat ten nejkvalitnější a na jeho základě provést velice přesnou identifikaci a autorizaci osoby. Nyní tedy stačí jen rychle vložit dlaň nad senzor.

Technologie dokáže identifikovat osoby s velmi vysokou spolehlivostí, protože skenování struktury žil je daleko přesnější než tomu bylo u zařízení, které prováděly autorizaci osob za pomocí technologie snímání otisků prstů. V testech senzor vykazoval míru chybné pozitivní identifikace jen 0,00008 % a míru chybné neidentifikace v databázi uložených osob jen 0,01 %.  

Senzor od Fujitsu je pouhých 48 mm široký, 48 mm dlouhý a 16,4 mm vysoký. Jeho rozměry tak mají podle dodavatele umožnit efektivní využití nejen na pracovních deskách, ale časem může být implementován i do mobilních aplikací.

V Japonsku byla nová technologie již uvedena na trh.Komentáře