Nokia Siemens Networks na putovní přehlídce s tématem Broadband Vision

Poptávka po broadband-širokopásmových službách významně vzrůstá v České republice, stejně jako v celé Evropě, díky aplikacím, jako jsou Voice over IP (VoIP) nebo IPTV. S přílivem nových služeb a konkurence zároveň mohou být ohroženy tradiční obchodní modely v telekomunikacích.


Společnost Nokia Siemens Networks uspořádala pojízdnou přehlídku, zdůrazňující významnou roli pevných sítí pro budoucnost rozvoje širokopásmových služeb v Evropě a nabízejí celkový pohled na trendy, výzvy a technologie v oblasti pevných sítí, přičemž Prahu navštívila ve dnech 7. - 8. září. Přibližme si nejzajímavější momenty z této akce.

„Ačkoli růst mobilní infrastruktury v poslední době zastínil sektor tradičních pevných komunikací, společnost Nokia Siemens Networks předpokládá, že růst trhu pevných sítí v Evropě, což je vyspělé telekomunikační prostředí, bude rychlejší než trh mobilní“ uvádí Antonín Hynek ze společnosti Nokia Siemens Networks. „To částečně vyplývá i z faktu, že evropské vlády, které věří, že telekomunikace jsou klíčovým pohonem ekonomického růstu a produktivity, a že infrastruktura pevných sítí je pro konkurenceschopnost země rozhodující, a proto zavádějí programy k posílení své telekomunikační infrastruktury.“ 

V oblasti západní a jižní Evropy se telekomunikační průmysl nachází uprostřed významné transformace řízené potřebou zaměřit se více na požadavky koncových uživatelů, a také transformací operátorů z budovatelů infrastruktury na poskytovatele služeb. Společnost Nokia Siemens Networks na tyto výzvy reaguje neustálým své vedoucí pozice na trhu, inovacemi a řešeními pro zlepšování efektivity a kvality sítí, obohacování koncových uživatelů zkušenostmi a řešeními pro nárůst provozu.  

„Nyní, více než kdy dříve, pevná síť potřebuje svěží, kreativní a inovativní přístup, který vyzdvihne a upřednostní oblasti, jakými jsou potřeby koncových uživatelů, efektivita provozní a investice do rozvoje, který přinese udržitelný, dlouhodobý růst i ziskovost,“ uvedl Hynek. „Přesně to předvádíme: přístup ušitý na míru, aby vyhovoval příležitostem a výzvám, kterým naši zákazníci denně čelí.“ 

Mnohé země v oblasti přesto plně nevyužívají možností, které informační a komunikační technologie nabízejí. Studie konektivity společnosti Nokia Siemens Networks seřazuje země podle jejich využívání informačních a komunikačních technologií. Ačkoli 13 z 25 ekonomik poháněných inovací se nachází v jihozápadní Evropě, pouze dvě, a to Nizozemsko a UK, jsou v první desítce díky využívání online služeb jak zákazníky, tak v oblasti obchodu. Česká republika je na 20. místě mezi Itálií (19.) a Španělskem (21.), před svými sousedy, jako je Maďarsko a Polsko.

Stále existuje velký potenciál pro lepší využívání informačních a komunikačních technologií v Evropě a přehlídka Fixed Networks Truck Road Show společnosti Nokia Siemens Networks může pomoci poskytovatelům pevných linek v nabízení služeb přizpůsobených na míru každému koncovému uživateli. 

Ukázky na přehlídce byly navrženy tak, aby poskytovatelům komunikačních služeb ukázaly tři klíčové způsoby, jakými jim společnost Nokia Siemens Networks chce pomoci se vyrovnat s celosvětovým  poklesem – zlepšení efektivity a kvality sítě, zohlednění a řízení mimořádného nárůstu provozu, zvyšování příjmů a zdokonalování zkušeností koncových uživatelů.

Předváděná řešení zahrnovala technologii Carrier Ethernet Transport, jejíž zjednodušená struktura přináší podle slov zástupců Nokia Siemens Networks výhody ve všech oblastech sítě, od přístupu k agregaci a od okrajových částí k jádru sítě. Předvedena byla také dostupná optická transportní technologie DWDM, která dle Nokia Siemens Networks svou jednoduchostí umožňuje krátký čas pro nasazení v síti a také snadný provoz, a tím poskytuje provozovatelům možnosti pro rychlé uvádění nových služeb.Komentáře