Nová Net Gateway od TrustPortu nabízí účinnější skenování malwaru

Net Gateway 5.5, novou verzi svého klíčového produktu pro ochranu počítačových sítí proti malwaru a spamu, uvedla na trh společnost TrustPort. Podle výrobce nabízí účinnější a rychlejší skenování, pokročilejší možnosti sledování a filtrování webového provozu a také zpřesnění činnosti antispamu.


„V nové verzi se nám podařilo zajistit, aby kontrolovaná data plynule přecházela od jednoho testu k druhému, bez zbytečných prodlev, způsobených opakovaným otvíráním a zavíráním souborů,“ říká k tomu Petr Vaněk, vedoucí vývojového oddělení společnosti TrustPort. „Výsledkem je až o čtvrtinu lepší propustnost na úrovni antivirového skenování a webového filtrování.“

Ochranu proti škodlivým kódům rozšířila v řešení TrustPort Net Gateway 5.5 nová antivirová metoda Script Guard. Dokáže na webové stránce poznat dosud nepopsaný škodlivý kód a naložit se stránkou podle příslušného nastavení - může buď infikovanou webovou stránku zablokovat, nebo oříznout její infikovanou část a předat stránku koncové stanici.

Script Guard rozpozná škodlivý kód podle jeho struktury, aniž by zkoumal, o jaký malware se konkrétně jedná, což prý přispívá k rychlejšímu zpracování datového toku.

Nových možností se správci sítí dočkali v rámci webového filtrování, které nabízí nejen Net Gateway 5.5, ale též souběžně vycházející WebFilter 5.5. Zatímco předchozí verze přepínala mezi režimem sledování a blokování vybraných kategorií stránek, nová verze umožňuje neustálé sledování webového provozu a zároveň blokování vybraných webových kategorií ve zvolených časových intervalech. Správce sítě má tím pádem trvalý přehled o celkové struktuře webového provozu.

Produkt také přináší rovněž novinku v kontrole poštovního provozu. Nově dojde k rozdělení příchozí zprávy do dvou kopií; první se odešle bez kontroly vyjmenovaným příjemcům, druhá kopie, určená ostatním příjemcům, projde standardní antispamovou procedurou. Zabrání se tak doručování pravděpodobného spamu, při zachování možnosti na některých adresách tuto poštu z určitých důvodů přijímat.Komentáře