Nová platforma IBM umožní vytvářet aplikace šité na míru státní správě

Novou softwarovou platformu, která podle dodavatele zásadně změní způsob, jakým místní, regionální a státní vlády spravují a poskytují služby veřejnosti, představila společnost IBM.


Jde o produkt Government Industry Framework, jenž pomůže úřadům v transformaci stávajících podpůrných a dodacích procesů - umožní jim mimo jiné efektivněji nasazovat prostředky a rychleji reagovat na nejrůznější požadavky, od mimořádných událostí až po poskytování sociálních služeb.

Nový systém navíc představuje základní softwarovou platformu, kterou dále rozšiřují i nezávislí vývojáři softwaru. Ti ji využívají jako základ pro budování aplikací, jež řeší konkrétní problémy v rámci celé státní správy.

Platformu lze například využít k lepšímu řízení přetížené dopravy. Díky lepšímu toku informací a procesů, jež spouštějí nasazení zdrojů, lze vozidla v případě problémů snadno přesměrovat na alternativní trasy.

Nová platforma podle výrobce nabízí technologie, které splňují požadavky pěti klíčových oblastí:

• Správa daní a příjmů: Využití nástrojů business intelligence k dosažení lepšího přehledu a kontroly a zvýšení výkonnosti.

• Bezpečnost a zabezpečení: Zlepšení zabezpečení hranic, bezpečnosti veřejnosti a reakce záchranných složek díky výměně informací a spolupráci.

• Sociální a zdravotnické služby a sociální zabezpečení: Optimalizace spokojenosti občanů zjednodušením přístupu ke zdravotním a sociálním programům s důrazem na lepší výsledky.

• Integrované městské infrastruktury: Vznik chytřejších měst, která jsou provozně efektivní, bezpečnější, pohodlnější a dlouhodobě udržitelná díky efektivní správě zdrojů.

• Městská doprava a silnice: Pomoc s budováním dopravních systémů, které přispějí k optimalizaci kapacity, omezí dopravní zácpy a zvýší provozní efektivitu, spolehlivost a bezpečnost.Komentáře