Nová vláda neřeší vysokorychlostní internet, stěžuje si ICTU

ICT Unie (ITCU) tvrdí, že zveřejněná koaliční smlouva právě vznikající vlády ČR cíle směřující k efektivnějšímu fungování veřejné správy prostřednictvím ICT obsahuje. Dokument ale zároveň opomíjí určité klíčové prvky digitální agendy, mj. výstavbu infrastruktury pro vysokorychlostní internet.

Nová vláda neřeší vysokorychlostní internet, stěžuje si ICTU


Mezi to, co vládá řeší, patří například obnovení činnosti Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost (RVKIS), která má být odpovědná za koordinaci ICT ve veřejném sektoru, nebo zavedení elektronické fakturace pro instituce státní správy a jejich dodavatele.

„V koaliční smlouvě jsou obsažena témata, která ICT UNIE dlouhodobě prosazuje a o nichž s politickými stranami sestavujícími novou vládu jednala. Oblast ICT ve veřejné správě potřebuje centrální řízení a koordinaci. Rada vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost, na jejíž práci se naše sdružení v nedávné minulosti aktivně podílelo, je pro to vhodným subjektem, samozřejmě pokud bude mít dostatečně silné pravomoci. Stejně tak vítáme záměr kabinetu zavést ve veřejné správě elektronickou fakturaci, která pomůže k transparentnosti a účinnější kontrole finančních toků,“ říká prezident ICTU Svatoslav Novák.

ICTU současně kritizuje, že koaliční smlouva ignoruje rozšiřování pokrytí České republiky vysokorychlostním internetem a k tomu nezbytné budování přístupových sítí nové generace (NGA).

Tato infrastruktura je prý v současnosti pro rozvoj ekonomiky stejně důležitá jako dopravní stavby nebo energetické sítě, jimž se koaliční ujednání obšírně věnuje.

„Jsme nepříjemně překvapeni, že toto klíčové téma a realizace schválené státní strategie Digitální Česko 2.0 v koaliční smlouvě chybí. Přitom např. podle předběžného průzkumu ČTÚ zveřejněného na začátku prosince má ke skutečnému vysokorychlostnímu internetu (alespoň 30 Mb/s) přístup jen malá část občanů a podnikatelů v ČR. Tuto rychlost by do roku 2020 v souladu s plány Evropské komise měl mít k dispozici každý občan naší země,“ doplňuje Svatoslav Novák.

Představitelé ICTU budou podle svých slov se zástupci vznikající koalice nadále jednat, aby dosud opomíjená témata digitální agendy byla obsažena v programovém prohlášení nového kabinetu. A zejména aby se jimi vláda, případně jí pověřené instituce, v rámci své činnosti důsledně zabývaly.

Úvodní foto: © Anterovium - Fotolia.com


Komentáře