Nové inkousty na bázi kovu umožní levnou výrobu RFID tagů

Nové řady inkoustů na kovovém základě představila společnost Basf - určeny jsou pro výrobu flexibilních antén pro štítky technologie RFID (Radio Frequency Identifikation).


Nevodivé inkousty CypoPrint nabízejí podle výrobce cenově efektivní a ekologičtější alternativu ke stávající technologii leptáním a představují prý vůbec první řešení pro aditivní výrobu RFID antén.

Hlavní výhodou takové produkce oproti metodě subtraktivní (leptání hliníku) je zejména efektivní využití surových materiálů a menší dopad na životní prostředí. Nové inkousty nahrazují drahé vodící pasty, které se při aditivním postupu používaly dříve, a výrazně snižují náklady na výrobu RFID antén. Díky těmto novým inkoustům je vůbec poprvé tento výrobní proces komerčně snadno využitelný.

Nevodivé inkousty jsou aplikovány na polyesterové fólie běžným procesem tisku a poté jsou překryty vodivou kovovou vrstvou v galvanizačním procesu používaném pro výrobu flexibilní elektroniky.

„Vzhledem k tomu, že inkousty jsou konvertovány a vodivosti dosahují teprve při galvanizaci, jsou označovány jako „secí inkousty“. CypoPrint je vlastně ´osivo´, které aplikujeme na předmět, v němž později budou „vypěstovány“ vodivé měděné struktury,“ vysvětluje Christoffer Kieburg, projektový manažer divize kovů BASF. „Další výhodou je proměnná tloušťka vrstvy a vodivost antén, které lze při galvanizaci snadno upravit pro různé paměťové čipy.“

Každoročně se podle Basfu ve světě vyrobí na 3 miliardy štítků a poptávka po nich i nadále roste.Komentáře