Novou technologii pro přepis spontánní řeči do textové podoby a jeí integraci s podnikovými systémy představily české firmy

Technologii pro přepisu spontánní telefonní řeči na text představily firmy Phonexia a OptimSys z Jihomoravského inovačního centra. Systém podle tvůrců umí zpracovat nekvalitní záznam signálu s okolní ruchy, šumy, nekvalitním vyslovováním atd., což prý doposud žádný software pro češtinu neumožňuje.


Tyto pokročilé funkce lze navíc implementovat do informačního systému firmy bez nutnosti nákupu nových telefonních přístrojů či nové telefonní ústředny. Technologie byla vyvinuta ve spolupráci s VUT v Brně.

Současné komerčně nasazené systémy přepisu řeči jsou vyvinuty především jako diktovací systémy omezenéna konkrétní obor vyžadující kvalitní zvuk, mikrofon, minimum okolních ruchů při nahrávání, důslednou artikulaci atd. Přepis nekvalitních nahrávek telefonních hovorů na text s jejich pomocí je realizován s velmi nízkou úspěšností.

Technologie vyvinutá společností Phonexia oproti tomu dosahuje 85 % úspěšnosti, což plně postačuje pro pochopení obsahu při čtení textu a umožňuje s ním dále pracovat např. při indexaci a vyhledávání, tvorbě obsahů řečových záznamů, kontrole obsahu telefonátu atd. Úspěšnost systému se stále zvyšuje zejména přidáváním slov do slovníku, základní verze obsahuje přes jeden milion slov.

Díky technologiím společnosti OptimSys lze tyto pokročilé funkce navíc snadno implementovat do informačního systému firmy bez nutnosti nákupu nových telefonních přístrojů či nové telefonní ústředny. Systém je vhodný jak

pro běžné firmy kladoucí důraz na péči o zákazníky, tak pro provozovatele call-center či jiných subjektů s potřebou monitorování a dalšího zpracování telefonního provozu. Je vhodným rozšířením firemních telefonních systémů, CRM systémů či multimediálních archívů.

Firma OptimSys v rámci řešení dodává softwarovou platformu OptimTalk plně založenou na standardech umožňující mimo jiné nahrávat telefonní hovory a doručovat nahrávky k přepisu. Rovněž slouží jako platforma pro integraci telefonie s IT systémy.Komentáře