Novou verzi ERP systému FEIS představil Arbes - nabízí podporu pro ISDOC či modul CSÚIS pro export účetních dat do XML

Mezi hlavní novinky podnikového informačního systému FEIS ve verzi 11 patří podpora elektronické fakturace ISDOC, modul CSÚIS pro export účetních sestav do formátu XML a plná kompatibilita s OS Windows 7.


Varianta 11 nově podporuje elektronickou výměnu faktur a daňových dokladů s jinými systémy podporujícími formát ISDOC. Modul ISDOC slouží k importu dokladů ze souborů ISDOC do informačního systému. Velkým přínosem ISDOC je zkrácení doručení faktury z několika dní na několik okamžiků– značně se tak urychlí mezifiremní platební styk. Zároveň dojde k omezení nadbytečných manuálních činností, jako je tisk faktur, jejich posílání a zanášení do ERP. Firmy by kromě toho měly ušetřit také za tisk a posílání klasickou poštou. V neposlední řadě je třeba zdůraznit rovněž jistotu doručení – odběratel už nebude moci dny a týdny dokola tvrdit, že fakturu neobdržel.

Modul se spouští jednoduše přes zástupce nebo automaticky „poklepáním“ na importovaný soubor. Pro export primárních dokladů je nově k dispozici operace „Export ISDOC“, která slouží k vytvoření souborů obsahujících vybrané doklady ve formátu ISDOC pro účely elektronické fakturace.

Součástí nové verze ERP se stal také modul CSÚIS, který obsahuje účetní sestavy pro příspěvkové organizace upravené pro export do formátu XML předepsaného pro následný přenos do Centrálního systému účetních informací státu. Účetní sestavy se ukládají do archivu, kde se konsolidují, a následně dochází k jejich zpracování pomocí odpovídající uživatelské sestavy. Modul obsahuje rozvahu, výkaz zisků a ztrát a přílohu uzávěrky. Řešení zahrnuje i potřebné rozšiřující atributy středisek.

Celý systém dále dostal novou vizuální podobu. Vzhled oken aplikace a polohu tlačítek v číselnících je navíc možné ovlivnit v Uživatelských nastaveních.

Zajímavostí je rovněž přítomnost nového režimu práce s řešením FEIS. Kromě běžného přístupu je nově možné nastavit také přístup pouze pro čtení. V tomto režimu nejsou dostupné žádné operace, které modifikují data – záznamy lze pouze prohlížet. To je vhodné například pro uživatele, kteří potřebují pravidelně nahlížet na detaily jednotlivých dokladů v systému. V přehledu aktivit jsou pak nově rozlišena přihlášení v běžném režimu od přihlášení pouze pro čtení. Podle režimu přihlášení je rovněž možné přehled filtrovat.

ARBES FEIS ve verzi 11 je také kompatibilní s Windows 7.Komentáře