Novou verzi objektové databáze Caché uvedla na trh firma InterSystems

Ve verzi Caché 2010 je mimo jiné dostupná funkce Database Mirroring (zrcadlení databáze), což je robustní automatický nástroj pro plánované odstávky i neplánované výpadky systému.


Database Mirroring zajišťuje automatické přepnutí (failover) mezi jakýmikoli dvěma systémy fungujícími na základě databáze Caché, aniž by bylo nutné disponovat nějakým speciálním (a drahým) ukládacím a síťovým hardwarem a softwarem. Kromě vysoké dostupnosti při výrazně nízkých nákladech má CACHÉ Database Mirroring následující výhody:

• Flexibilita při plánovaných odstávkách – např. změny konfigurace či aktualizace operačního systému, které se týkají jedné aplikace založené na Caché, mohou být prováděny tak, že mají minimální vliv na celkovou dostupnost či výkon aplikací, jak jsou stanoveny v dohodách o úrovni poskytování služeb (SLA).

 • Minimalizace rizika – Na rozdíl od tradičních replikačních systémů, jimž jsou vlastní složité požadavky na konfiguraci, používá Database Mirroring jednoduchý model nenáročný na realizaci. Tento přístup odstraňuje složitost při vyvažování konfigurace. Pomocí logické replikace dat zrcadlení navíc snižuje rizika jako neuspořádané aktualizace a přenášení poškozených dat, které se mohou vyskytovat při technologiích fyzické replikace, které používají jiné systémy.

 • Podpora obchodní kontinuity – Zrcadlené databáze mohou být umístěny v oddělených datových střediscích, takže v případě havárie je zajištěna kontinuita klíčových obchodních činností.

Nástroj CACHÉ eXTreme pro Javu je zase řešením problému, se kterým se vývojáři pracující v jazyce Java potýkají, když vytvářejí systémy, pro něž je klíčovou vlastností rychlost zpracování, data se tu velmi rychle mění a perzistence dat je bezpodmínečným požadavkem. Přímý Java přístup k vícerozměrnému databázovému stroji Caché přináší výkon, který se v provozu ukázal tři až sedmkrát rychlejší než jiné způsoby zpracování dat.

eXTreme pro Javu je výkonem srovnatelný s databázemi v paměti a zároveň zajišťuje perzistenci jak historických, tak transakčních dat, která jsou potřebná pro komplexní zpracování událostí (CEP) a událostně orientovanou architekturu SOA.

eXTreme umožňuje vývojářům pracujícím v Javě, aby si pro vývoj zvolili optimální přístup podle konkrétních systémových požadavků. Vývojáři mohou k datům přistupovat efektivně jako k vícerozměrným datovým strukturám, čímž dosáhnou nejvyššího možného výkonu aplikace. Díky ukládání řídkých matic, promyšlené správě vyrovnávací paměti a možnosti souběžné činnosti vysokého počtu uživatelů mohou být aplikace založené na Caché škálovány na tisíce klientů, aniž by bylo třeba obětovat vysoký výkon.

Další možností je perzistence událostí eXTreme, kdy vývojáři ukládají objekty Java do databáze Caché. Při tomto způsobu se automaticky vytváří propojení na jazyk Java a k datům je možno přistupovat přes Javu pomocí objektů či SQL, což poskytuje při vývoji maximální flexibilitu.

Verze Caché 2010 je nyní k dispozici pro operační systémy Windows, Linux, Mac, UNIX a OpenVWS. Ceny se pohybují od 220 do 1 380 dolarů za uživatele, v závislosti na konfiguraci.Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.