Nový IBM SPSS Modeler 18.2.1

Data mining je proces nalézání skrytých vzorů v datech pomocí analytických metod. Popisné statistiky, predikční modely, analýza textu, geoprostorová analýza, analýza entit, řízení rozhodování a optimalizace jsou využity k identifikaci těchto vzorů a k nasazení predikčních modelů do praxe. Lidé a systémy tyto vzory v datech, a z nich vycházející modely, využívají k nalezení znalostí, které jim umožní dělat správná rozhodnutí ve správný čas. Jedním z nástrojů, který si s data miningem poradí je IBM SPSS Modeler, který přichází v nové verzi 18.2.1 s podporou firmy Acrea.

Nový IBM SPSS Modeler 18.2.1


Kromě inovovaného vzhledu je novinkou rychlá vizualizace během připravování dat, která poskytuje názornější představu o výsledku transformací než pouhý náhled do datové tabulky.Toto umožňuje View Data. Jedná se o funkcionalitu využívající zcela nový grafický engine dostupný pro každý uzel, výrazně rozšiřující možnosti explorace dat.

Modeler 18.2.1 obsahuje i několik nových uzlů. Jedná se například o uzel Gaussian Mixture, který se nachází na paletě Python uzlů pro použití jako nesupervizovaný klasifikátor. Za zmínku například stojí uzel Kernel Density Estimation umístěný na paletě Python uzlů a modelovacích uzlů pro simulaci a modelování jádrového odhadu hustoty.

V neposlední řadě verze 18.2.1 přináší rozšíření pro Text Analytics, jako je například možnost importu projektů a analytických balíčků IBM SPSS Text Analytics for Surveys nebo využití štítků dokumentů pro lepší orientaci a organizaci práce.

IBM SPSS Modeler je k dispozici ve čtyřech edicích – Professional, Premium, Gold a Personal.

S nástrojem IBM SPSS Modeler můžete řešit obchodní problémy prostřednictvím jedné platformy, která poskytuje vše od základních popisných statistik až po komplexní optimalizační techniky.

Úvodní foto: Acrea


Komentáře