Nový Matlab nabízí lepší podporu zpracování souvislého toku dat

Novou verzi výpočetního, vývojového a simulačního prostředí Matlab -- Release 2010a, uvedla na náš trh společnost Humusoft. V základním modulu Matlab byla rozšířena podpora více jader u matematických funkcí, dále bylo zdokonaleno grafické rozhraní Matlab desktop a přidána další vylepšení v oblasti sdílení souborů a správy cest.


Největší novinkou v oblasti zpracování signálu a obrazu je možnost využití nových tzv. System objektů, které přináší stream processing do Matlabu. System objekty poskytují více než 140 algoritmů Signal Processing Blocksetu a Video and Image Processing Blocksetu (práce se System objekty nevyžaduje Simulink).

Na rozdíl od funkcí Matlabu System objekty automaticky pracují se stavovou informací, indexováním a ukládáním dat do bufferů, a umožňují tak cyklicky vykonávat navržený algoritmus po jednotlivých datových vzorcích bez vzniku "švů" ve zpracovaných datech. To je výhodné zejména pro zpracování souvislého datového toku, a umožňuje efektivní práci s rozsáhlými daty.

System objekty také podporují generování C kódu z Matlabu a Simulinku, který následně slouží k nasazení navržených algoritmů na reálná zařízení. System objekty tak naleznou aplikaci např. v současné digitální a komunikační technice, kde je často potřeba průběžně filtrovat signál, zvuková či obrazová data.

Zajímavé novinky nabízí i Simulink. V modelech lze nyní používat laditelné struktury parametrů, triggerované bloky modelu a větvení function call při tvorbě rozsáhlých modelů. Dostupný je nový produkt Simulink PLC Coder, který umožňuje snadnou implementaci a nasazení algoritmů vytvořených v Simulinku, Stateflow a jazyce Embedded MATLAB na množství programovatelných automatů.

Přináší tak možnost využití metody Model-Based Design do světa průmyslové automatizace. Simulink PLC Coder generuje hardwarově nezávislý strukturovaný text dle normy IEC 61131 v jazyce PLCopen XML a dalších formátech, které jsou podporovány v integrovaných vývojových prostředích řady výrobců programovatelných automatů.

Humusoft také představil produkt Comsol Multiphysics 4.0. Ten umožňuje modelování a simulaci fyzikálních procesů popsaných parciálními diferenciálními rovnicemi (PDE) s následným řešením metodou konečných prvků. Program má k dispozici specializované moduly s definovanými parciálními diferenciálními rovnicemi a uživatelskými dialogy pro zadávání vlastností materiálů i okrajových podmínek.Komentáře