Nový Mobile Security umožní skrýt před ostatními vlastní telefonáty

Novou verzi Mobile Security uvedla na trh společnost Kaspersky. Jedná se o variantu 9 sloužící k ochraně tzv. chytrých telefonů, která oproti předchozí verzi mimo jiné vylepšuje soukromí uživatelů.


Nová funkce Privacy Protection (ochrana soukromí) uživatelům umožní skrýt u kterýchkoli kontaktů takové informace, které chtějí zachovat v tajnosti. Ze seznamu kontaktů na kartě SIM nebo v interní paměti telefonu lze vytvořit zvláštní seznam utajovaných kontaktů.

Jediným stiskem tlačítka mohou uživatelé označit kontakty jako "soukromé", což zajistí, aby se v seznamu kontaktů, ve výpisech odchozích či příchozích volání ani v textových zprávách o nich neobjevila ani zmínka. Bude-li takto vybavený chytrý telefon používat kdokoli jiný, nebude mít o těchto skrytých informacích ani zdání.

Nová verze také dovoluje skrývat kontakty i pouze částečně, tedy např. znepřístupnit informace z výpisu volání o hovorech s určitým kontaktem, avšak ponechat dané telefonní číslo viditelné v seznamu kontaktů.

Je-li to nutné, mohou být skryté kontakty opět zpřístupněny na základě zadání hesla. Díky flexibilitě nastavení lze nadále přijímat příchozí volání a zprávy, a přitom o nich zároveň skrývat informace, případně tato volání a zprávy ignorovat a přijmout je až později po aktivaci normálního režimu.

Režim ochrany soukromí je možné nastavit buď ručně prostřednictvím rozhraní programu, automaticky po uplynutí předvolené doby nečinnosti, nebo vzdáleně odesláním speciální zprávy SMS na vlastní telefonní číslo.

NOvinka rovněž obsahuje vylepšení funkce Anti-Theft, kterou může majitel chytrého telefonu využít k jeho zablokování, pokud dojde ke ztrátě nebo odcizení přístroje, stejně jako může vymazat údaje z jeho paměti, lokalizovat jej pomocí GPS a rovněž si nechat zaslat oznámení o novém telefonním čísle, pokud je vyměněna karta SIM. Po vzdáleném zablokování chytrého telefonu se na jeho displeji může zobrazovat přednastavená zpráva, která případnému čestnému nálezci umožní navrátit přístroj právoplatnému majiteli.Komentáře