Nový standard SNIA usnadní přesun dat mezi různými cloudy

Standard, který usnadní přenosy dat mezi různými privátními a veřejnými cloudy, představilo sdružení SNIA (The Storage Networking Industry Association). Jedná se o specifikace Cloud Data Management Interface (CDMI), jež pracují s metadaty popisujícími obsah, který korporace uchovávají v prostředí cloudů a které by nikdy neměly být nikým přepsána.


Zároveň CDMI definují standardy pro stanovení úrovně služeb pro data ukládaná v cloudech – například jde o stanovení toho, jak dlouho budou v cloudu umístěna, kolik kopií se má udržovat nebo mají být tyto kopie distribuovány i na geografické bázi.

„Zmíněná metadata mohou být podobně jako adresáře v klasickém pevném disku kriticky důležitá pro práci s uloženými informacemi poté, co jsou přemístěna z jednoho místa na druhé. Dosud žádná pravidla pro strukturu takových informací, kterým by rozuměly všechny cloudy, neexistovala, říká Wayne Adams, šéf představenstva organizace SNIA. Při přechodu firmy k jinému poskytovateli úložných cloudů či při přenesení dat do vlastní cloudové infrastruktury pak mohly nastat značné potíže spojené i se ztrátou důležitých dat – také proto CDMI definují jednotný formát pro výměnu dat určený právě pro přenos primárního obsahu včetně metadat mezi odlišnými cloudy.

První implementace specifikací CDMI by se podle analytiků měly u příslušných poskytovatelů objevit už ve druhé polovině letošního roku. Přitom nemusí implementovat všechny části specifikací, ale jen některé – a na to musejí své zákazníky předem upozornit.

Jak poznamenal Mark Carlson, šéf skupiny SNIA Cloud Storage Technical Work Group, nové specifikace mohou sloužit i pro podrobné stanovení plateb za využití úložné kapacity cloudů, což je důležité například pro rozúčtování služeb například na jednotlivá oddělení podniku a třeba i k jednoduchému porovnání nákladů při využití privátních či veřejných cloudů.Komentáře