Ohlédnutí za 12. ročníkem konference Fórum e-Time aneb ICT pro efektivní stát a konkurenční ekonomiku

Dne 11. května 2010 se v Kongresovém centru Praha sešli účastníci již 12. ročníku konference Fórum e-Time 2010, pořádaného vydavatelstvím IDG Czech, která se konala pod osobní záštitou ministra vnitra ČR, předsedy Českého telekomunikačního úřadu, rektora VŠE v Praze a děkana FIT ČVUT v Praze.


Konferenci úvodním vystoupením otevřel náměstek ministra vnitra pro informatiku Jaroslav Chýlek, který se zaměřil na problematiku e-Governmentu a zhodnotil jeho dosavadní vývoj a zdůraznil jeho budoucnost ve smyslu tzv. proaktivních služeb, které sjednotí procesy jednotlivých úřadů a zejména pak zjednoduší jednání  občanů se státními a samosprávnými institucemi, ale i komerčními subjekty. Jednání konference se neslo ve dvou rovinách - technologické a ekonomicko legislativní, k čemuž přispěly nezávislé přednášky ekonomů a právníků. Technologický pohled na problematiku pak ukázaly příspěvky komerčních firem – partnerů letošního ročníku konference (ČD Telematika, Kapsch, Asseco Solutions, AV Media, Microsoft).

Nejfrekventovanějším slovem konferenčního jednání se stalo slovo „efektivita“, v jehož duchu se nesla i bezprostřední reakce a diskuse účastníků akce, kteří projevovali zájem o přednesená témata, což samotné konferenci dalo tradičně ráz fóra, na němž se setkalo více jak 100 zástupců společností a firem managerů, představitelů oborových asociací, odborníků z oblasti uživatelů elektronických komunikací, zástupců státní správy samosprávy, univerzit a dalších institucí.Komentáře