Ohlédnutí za konferencí Web Analytics

V pořadí již třetí odborná konference konzultačního centra Dobrý web tentokrát na téma Web Analytics – statistiky webu a jejich vyhodnocování, která proběhla ve čtvrtek 28. května 2009, se setkala s velice pozitivními ohlasy posluchačů. Celkem 13 přednášek a dvě panelové diskuse si vyslechlo téměř 150 zájemců.


Jak již z názvu konference vyplývá, hovořilo se především o nejrůznějších analytických nástrojích k vyhodnocování online reklamních aktivit firem a správné interpretaci výsledků takových měření. Svůj příspěvek na konferenci přednesla řada expertů na online marketing a webové analýzy. Moderování se ujal Dušan Janovský.

Hned na úvod vystoupil Johannes Oppermann z rakouské pobočky firmy Google, který poskytl úvod do problematiky a zdůraznil nutnost získaná statistická data správně interpretovat a na jejich základě také následně realizovat změny na webu. Jiří Brázda (WAW) po té pohovořil o současných trendech a vyzdvihl potřebu využívat k získávání dat různé informační kanály.

Na KPI (Key Performance Indicators) a měření efektu reklamních kampaní se ve své přednášce zaměřil Daniel Kafka (1. multimediální), zatímco Egon Wilcsek (Omniture, Německo) účastníky seznámil s koncepty pokročilé segmentace návštěvníků webu a ukázal, jak výsledky statistik využít k optimalizaci stránek. S případovou studií firmy LMC, zaměřenou na volbu KPI a způsob měření konverze u netransakčních webů, přišel Milan Kryl.

Následovala přednáška analytika Martina Kopty, který představil nástroje odhalující vzorce chování návštěvníků na webu. Dopolední blok pak završila panelová diskuse zaměřená na praktické zkušenosti větších firem při využívání analytických nástrojů. Za jeden stůl spolu zasedli Petr Staněk (NetTravel.cz), Roman Appeltauer (Vodafone), Milan Kryl (LMC) a Jiří Brázda (WAW).

Odpolední část konference otevřel další ze zahraničních hostů, Pere Rovira (WebAnalytics.es), který posluchače seznámil s tzv. měkkými metrikami. Nechyběly ani příklady jejich využití v praxi. Vít Smékal (OMD) zdůraznil, jak je důležité sladit technologické možnosti internetu s celkovým komunikačním konceptem a jeho cíli. Poté Vladislav Bureš (Proximity) pohovořil o optimalizaci e-mailingu na základě výsledků měření.

O možnostech vyhodnocování efektivity relativně nových marketingových nástrojů jako jsou Facebook, Twitter, firemní blogy atp. diskutovali Adam Zbiejczuk (mBank), Daniel Kafka (1. multimediální), Pavel Hacker (Neo@Ogilvy), Vít Smékal (OMD) a Martin Kopta.

Vzhledem k tomu, že objednávku dokončí jen malé procento návštěvníků webu, je nutné sledovat, jak se chovají ti ostatní návštěvníci. O tom také byla přednáška Pavla Jaška (Dobrý web), jenž se zaměřil na tzv. mikrokonverze. Lze mezi ně počítat například ohodnocení zboží zákazníkem, odstranění zboží z košíku, využití splátkové kalkulačky, nebo třeba zhlédnutí videa.

Jak efektivně implementovat webovou analytiku do firemních procesů vysvětlil Jiří Malý (Neo@Ogilvy). Na něj pak navázal Roman Appeltauer (Vodafone) s porovnáním jednotlivých analytických instrumentů a vyzdvihl výhody těch placených. Celodenní program uzavřel Jakub Mach (MicroMedia) se svou přednáškou o specifikách měření mobilního webu.

Prezentace všech řečníků a výběr fotografií jsou k dispozici ke stažení na stránkách konference. Celá akce byla online komentována pomocí mikroblogovacího systému Twitter.Komentáře