Oracle Tuxedo 11g slibuje převést mainframové aplikace do otevřeného prostředí

Aplikační server Tuxedo 11 pro kritické aplikace v jazycích C/C++ a Cobol oznámila společnost Oracle. Organizace mohou díky této SOA platformě převést mainframové aplikace na otevřenou, standardizovanou platformu, přičemž novinka je součástí řešení Fusion Middleware 11g. Produkt poskytuje metadaty řízený model vývoje aplikací s podporou programovacích jazyků C/C++, Cobol, Ruby a Python.


Monitorovací nástroje včetně webové konzoly navíc poskytují uživatelům detailní vhled do chodu aplikací na serveru Tuxedo 11g. Tato interaktivní konzola využívající principy webu 2.0 umožňuje plánování kapacity a rychlé řešení problémů. Produkt podporuje nasazení desítek tisíc domén v architektuře aplikačního gridu.

Novými produkty v rodině Tuxedo 11g jsou Application Runtime 11g for CICS and Batch a Application Re-hosting Workbench 11g. Application Runtime nově definuje proces migrace mainframu na otevřené systémy pomocí automatického rehostingu. Pomáhá šetřit čas, náklady a riziko spojené s migračními projekty, a tak zajišťuje lepší návratnost investice.

Nové vlastnosti aplikačního serveru Tuxedo 11g zahrnují JCA Adapter 11g, který umožňuje integraci s aplikačními servery vyhovujícími specifikaci JCA. Dále pak Service Architecture Leveraging Tuxedo (SALT) 11g, jenž poskytuje model programování SCA pro kritické webové služby a umožňuje tak rychleji uvádět do provozu nové podnikové služby. Zároveň podporuje specifikaci WS-TX , která zajišťuje transakční integritu mezi webovými službami. Tuxedo System and Application Monitor (TSAM) 11g zkvalitňuje monitoring prostřednictvím nové interaktivní konzoly, která využívá principy webu 2.0 k rychlejšímu řešení problémů a analýze kořenových příčin.Komentáře