Po softwarově definovaných sítích přichází obdobná úložiště

ViPR, prý první softwarově definovanou úložnou platformu na světě představilo EMC. Slibuje spravovat úložnou infrastrukturu způsobem, který je jednoduchý a nevyžaduje specialisty. K dispozici bude ve druhé polovině roku 2013.

Po softwarově definovaných sítích přichází obdobná úložiště


Platforma zajišťuje správu jak úložné infrastruktury (nazývané Control Plane, řídicí vrstva), tak i dat uložených v rámci této infrastruktury (nazývané Data Plane, datová vrstva). Umožňuje oddělit řídicí vrstvu od datové vrstvy a používat obě společně, nebo naopak pomocí řídicí vrstvy spravovat podkladové funkce úložných polí prostřednictvím zásadami řízené automatizace.

To je poměrně radikální odklon od dřívějších snah o virtualizaci úložišť. ViPR nabízí možnost zobrazovat objekty jako soubory a poskytuje rychlý přístup k souborům bez latence obvyklé u objektových úložišť.

Představené řešení umožňuje výhradně softwarovou implementaci, kterou je pak možné provozovat na hardwaru od společnosti EMC, od jiného dodavatele i na běžně dostupném spotřebním hardwaru.

Řadič ViPR Controller může přinést významné vylepšení v oblasti automatizace, protože virtualizuje podkladovou úložnou infrastrukturu. Běžné funkce správy úložišť, jako jsou zřizování nebo migrace, jsou zcela abstrahovány, takže různá úložná pole mohou být jednotným způsobem spravována jako jediný pool prostředků.

Pro správu těchto vysoce komplexních funkcí nabízí platforma ViPR jednoduché myší ovládané prostředí. (Jako analogii je možné si představit univerzální dálkový ovladač pro ovládání televize, DVD přehrávače, multimediálního zařízení a digitálního videorekordéru.) Zákazníci se již nemusejí zabývat složitými a časově náročnými procesy správy v různých nástrojích a rozhraních, které jsou typické pro heterogenní úložná pole.

Okamžitě po vytvoření je možné tyto úložné fondy zpřístupnit k používání aplikacemi. Pro tyto účely platforma ViPR poskytuje samoobslužný portál, na kterém mohou vlastníci aplikací procházet katalog úložných služeb a vybírat si služby, které nejlépe vyhovují jejich potřebám.

IT oddělení tak získávají zcela bezproblémová prostředí ve veřejném cloudu přesně v souladu s požadavky a představami aplikačních týmů.

V nejtradičnějších úložných infrastrukturách se bude platforma ViPR používat pouze jako řídicí vrstva (Control Plane). Zajistí vyhledání úložišť, vytvoří virtuální fondy úložišť a následně tyto fondy zpřístupní aplikacím, aniž by jakkoli pracovala s daty – to už je na samotném úložném poli.

Stejně jako dokáží operační systémy zjišťovat přítomnost komponent jako grafický koprocesor (a přenášet na ně odpovídající úlohy), pracuje řadič ViPR Controller inteligentně s komponentami podkladové úložné infrastruktury. Je schopen předávat zpracování do podkladového pole a využívat jeho funkcí.

V případě tradičních úloh, které využívají souborové a blokové ukládání, ustupuje ViPR do pozadí a ponechává roli datové vrstvy na podkladovém poli nebo datech uložených v úložné infrastruktuře.

To představuje většinu aplikačních úloh v rámci datového centra a EMC odhaduje, že rozsah těchto úloh do roku 2016 vzroste o 70 %. Zároveň se ale objevují nové aplikační úlohy, které často pracují s obrovskými objemy dat (Big Data) a obsluhují tisíce či miliony uživatelů. EMC odhaduje, že rozsah těchto úloh do roku 2016 vzroste o 700 % – o řád více než tradiční úlohy.

Platforma ViPR je zajímavá také díky své schopnosti zobrazovat objekty jako soubory, čímž zajišťuje rychlý přístup k souborům bez latence obvyklé u objektových úložišť.

Kromě toho služba ViPR HDFS Data Service umožňuje zákazníkům provádět místní analýzy napříč celým heterogenním úložným prostředím. Výsledkem je, že mizí časově náročná správa heterogenních úložných prostředí a IT oddělení se mohou věnovat obchodním prioritám a inovacím.

Z podstaty těchto nových aplikací vyplývá, že jsou založeny na zcela nové architektuře. Požadavky na masivní škálovatelnost diktují jednodušší úložnou infrastrukturu, konkrétně objektové úložiště. Mění se také přístupové metody, z tradičních protokolů jako NFS a iSCSI na nové protokoly jako HDFS, které jsou využívány jako podkladová technologie databází Hadoop. K podpoře těchto nových aplikačních architektur poskytuje ViPR služby Object Data Services.

Služby ViPR Object Data Services poskytují rozhraní REST API kompatibilní s technologiemi Amazon S3 a OpenStack Swift a přístupové metody HDFS. Stávající aplikace využívající tato rozhraní API by proto měly fungovat zcela bez problémů.

Kromě polí od jiných výrobců a běžného spotřebního hardwaru podporují služby ViPR Object Data Services také stávající pole Atmos, VNX a Isilon jako vrstvu pro trvalé ukládání dat. To zákazníkům umožňuje na základě potřeb jejich konkrétních aplikačních úloh zvolit odpovídající výkonnost, kvalitu služeb a nákladovost. EMC plánuje postupně nabízet jako součást platformy ViPR ještě další datové služby.

Úvodní foto: © Fenton - Fotolia.com


Komentáře