Podniková data doplněná o nestrukturované údaje dokáže analyzovat nový software IBM

Novinka umožňuje klientům analyzovat nestrukturované a strukturované informace, snižovat náklady a podle výrobce tak činit chytřejší obchodní rozhodnutí.


Nová analytická řešení, která mají klientům pomoci jednotně spravovat a kontrolovat nestrukturovaná i strukturovaná data a zajistit tak potřebný přehled o obsahu uchovávaného v podniku i mimo něj, představila společnost IBM. Pomáhají tak proměnit nestrukturovaný obsah, jako jsou ta na webových stránkách, v sociálních sítích, digitálních souborech, na portálech WebSphere Portal nebo Microsoft SharePoint, v databázích či připomínkách zákazníků, na relevantní obchodní informace.

Mezi nové produkty patří: Cognos Content Analytics (ten umožňuje analýzu nestrukturovaného podnikového obsahu vedle strukturovaných dat; výrobce podle svých slov hodlá rozšířit tuto produktovou řadu o nová řešení zaměřená na konkrétní odvětví a podnikové požadavky) a dále InfoSphere Content Assessment. Posledně jmenovaný produkt pomocí analýzy obsahu pomáhá organizacím rychle vyhodnotit nespravovaný obsah a identifikovat riskantní nebo cenná data, jako jsou například podnikové záznamy, které je třeba po celou dobu životnosti zabezpečit, uchovávat a spravovat.

V oblasti takzvané správy hlavních dat (MDM) jde o doplnění záznamů hlavních dat o důležité nestrukturované informace, například naskenované dokumenty nebo e-mailovou korespondenci. Pro tuto činnost nabízí IBM produkt InfoSphere Master Content for InfoSphere Master Data Management Server, jenž může například pomoci poskytovateli finančních služeb začlenit do hlavních záznamů zákazníků důvěryhodný obsah jako rodné listy, řidičské průkazy nebo úvěrové zprávy.Komentáře