Pojištění proti kyberzločincům nabízí AIG, jako první v Česku

CyberEdge, pojištění, které podle poskytovatele chrání podniky před dopady kybernetických útoků, představilo v tuzemsku AIG.

Pojištění proti kyberzločincům nabízí AIG, jako první v Česku


České firmy tak mohou pojistit kromě svého fyzického majetku i ten virtuální. Nové pojištění představuje spojení tradiční pojistné ochrany za účelem náhrady škody způsobené samotným útokem, odcizením, či ztrátou dat a současně zahrnuje i krytí nákladů, které daná společnost musí vynaložit v důsledku vzniklé škody – náklady na právní služby, IT odborníky či PR specialisty.

CyberEdge obsahuje hned několik oblastí pojistného krytí. Například v základním nastavení je zahrnuto finanční zajištění v důsledku neoprávněného nakládání s údaji, dále pak krytí nákladů spojených s udělením sankcí a pokut dozorovými orgány a v neposlední řadě je zde i úhrada výdajů vynaložených na odborné služby.

Volitelná rozšiřující pojištění pokrývají výpadek serveru či únos nebo dokonce i vydírání klienta ve spojení s kyberkriminalitou.

„Dnes již prakticky neexistuje společnost, která by nepracovala s daty prostřednictvím informačních technologií. Proto je CyberEdge koncipován tak, aby jej mohly využít různé typy společností. Od malých až po ty největší, které na českém trhu působí. Nezáleží ani na oboru, ve kterém firma podniká. Dle určených parametrů sestavíme pojištění pro velké finanční instituce, ale například i pro lokální cestovní kancelář. Nastavíme CyberEdge každému klientovi na míru jeho potřebám,“ vysvětluje Marko Antič, upisovatel pojištění finančních rizik v AIG Europe Limited, organizační složce pro Českou republiku.

Úvodní foto: © chanpipat - Fotolia.com


Komentáře