Poměřit efektivitu obchodních procesů s jinými organizacemi zdarma umožňuje českým firmám SAP

Svůj mezinárodní nástroj, který umožňuje bezplatně porovnat svou výkonnost s dalšími českými i zahraničními společnostmi zpřístupnila pro české firmy společnost SAP.


Produkt Benchmarking jim podle dodavatele dovolí například zjistit, jestli nemají ve srovnání s podobnými firmami ze stejného oboru příliš mnoho zaměstnanců věnujících se jednotlivým firemním procesům, jak efektivní jsou jejich nákupní procesy nebo jak si stojí z pohledu finančních ukazatelů. V současné době nástroj využívá po celém světě okolo 4 000 účastníků.

„Nástroj SAP Benchmarking využijí především střední a velké firmy od několika stovek zaměstnanců, které mohou díky němu nejen zjistit, jaké jsou jejich silné a slabé stránky ve srovnání s podobnými firmami, ale využít benchmarkingu také například před reorganizací nebo zavedením informačního systému pro zjištění nedostatků a následně pro ověření dosažených přínosů,” řekl Radomír Kolařík, generální ředitel společnosti SAP ČR.

Služba Benchmarkingu je pro firmy k dispozici zdarma a doba od zadání dat po obdržení závěrečného reportu je obvykle dva týdny. Prvním krokem je registrace a vyplnění on-line dotazníku, v kterém je možné si zvolit okolo 20 oblastí pro hodnocení od finanční výkonnosti, přes lidské zdroje a vztahy se zákazníky až po strategické řízení. Vyplněná data jsou následně ze strany SAP ověřena, srovnána s údaji firem obdobné velikosti a ze stejných oborů, a poté jsou zástupci SAP prostřednictvím schůzky prezentovány výsledky a předán závěrečný report.

Podle společnosti SAP má sledovaní takzvaných „nejlepších postupů“ prostřednictvím benchmarkingu a jejich následné zavádění pozitivní měřitelné přínosy. Podle analýzy americké organizace ASUG měly například firmy se zavedenými nejlepšími postupy až třikrát vyšší nárůst tržeb nebo uměly až o dvacet procent přesněji předpovídat poptávku než firmy bez nich.Komentáře