Poslední příležitost k podání přihlášky na Fakultu informačních technologií ČVUT

Fakulta informačních technologií ČVUT Praha upozorňuje všechny zájemce o studium ICT, že se blíží konce termínu pro přihlášení do akademického roku 2010/2011. Takže zbývají poslední šance k podání přihlášek.


Doktorského studia Informatika se konkrétně týká termín 31. května. Tento program byl akreditován teprve před třemi týdny v prezenční i v kombinované formě a to jak v českém, tak i v anglickém jazyce. Přijímací řízení se uskuteční 23. června v zasedací místnosti FIT ČVUT.

Do navazujícího magisterského programu Informatika pak byla možnost podání přihlášky prodloužena až do 7. června a to z důvodu vyhovění žádostem studentů bakalářských programů, kteří mají odevzdat bakalářskou práci do 31.5.2010 a nejsou si jisti, zda práci v daném termínu odevzdají.

Detaily o přijímacím řízení najdete na webu http://fit.cvut.cz/.Komentáře