Pouze vzduchem chlazené datové centrum se pyšní ukazatelem PUE 1,16

Datové centrum s koeficientem PUE méně než 1,2 otevřela v Anglii společnost Hewlett-Packard. Je chlazeno pouze prostřednictvím vzduchu, který je do centra vháněn pomocí 2,1metrových větráků a patří tak mezi nejefektivnější svého druhu.


Vzduch je posílán do prostor umístěných pod samotným datovým centrem (čistotu vháněného média zajišťují masivní modulární filtry), odkud pak prostřednictvím otvorů v podlaze prostupuje do vlastních prostor s IT zařízeními, která tímto způsobem ochlazuje.

Řídicí systém udržuje konstantní teplotu 24 °C. Pokud je venkovní teplota příliš nízká, míchá se ohřátý vzduch s vnějším tak, aby bylo dosaženo zvolené teploty. V situaci, kdy je venku tepleji než oněch 24 °C, je k dispozici i chladicí agregát, přičemž venkovní průduchy se uzavřou. Centrum využívá i dešťovou vodu pro zvýšení vlhkosti vzduch v zimních měsících; navíc rozvaděče mají světlou barvu, což prý díky odrazům snižuje intenzitu potřebného osvětlení.

Nejzajímavější je v tomto případě ukazatel PUE (Power Usage Effectiveness), tedy efektivita využití elektrické energie ukazující, jaká je celková spotřeba datového centra v porovnání s tím, kolik spotřebují vlastní IT systémy. Ten činí u celého centra 1,2, avšak v případě jednotlivých hal pouze 1,16. Ještě nedávno přitom tento ukazatel běžně dosahoval výše 2, moderní centra se blíží hodnotě 1,5.

Přitom už letos v červnu chce agentura U.S. Environmental Protection Agency (EPA) uveřejnit certifikace Energy Star pro datová centra, který firmám jasně prozradí, jak na tom jejich budovy jsou. Vycházet se bude právě z ukazatele PUE , přičemž obdobné programy pro stanovení energetické efektivity se vedle serverů připravují také pro úložné systémy či pro nepřerušitelné zdroje napájení.Komentáře