Pozvánka na byznys snídani pro stavebníky

Ekonomické informační systémy patří mezi jeden z nejpoužívanějších nástrojů firem, kterými lze ušetřit čas, finanční kapitál a personální zdroje. Ať se již firma nachází v krizovém období či chce pouze optimalizovat své stávající zdroje, potřebuje pro správné rozhodnutí k dispozici kvalitní zdroje informací.Z tohoto důvodu zve společnost Infinity ve spolupráci se společností Microsoft na tradiční byznys snídani s názvem Ekonomické informační systémy ve stavebnictví. Akce se pořádá dne 9. listopadu v Microsoft inovačním centru v Brně a následně pak 10. listopadu v centrále společnosti Microsoft v Praze 4.

Současné prostředí českého, potažmo evropského trhu velmi nekompromisně prověřuje schopnosti stavebních firem. Ty firmy, jež se nevyrovnají s měnícími se podmínkami na trhu, zvyšují svá rizika a velmi často se dostávají do potíží. Zavedení či změna informačního systému „ušitého na míru“ požadavkům stavebních společností, může být pro firmu významným krokem vpřed. Je neoddiskutovatelné, že komplexní změna systému je otázkou vynaložení nemalých finančních prostředků, času a důvěry v poskytovatele, resp. implementátora. Vedení společnosti by mělo mít jasnou představu, proč změnit současný informační systém a co očekává od nového.

Toto setkání má účastníkům přinést nejenom informace přímo „od zdroje“, ale rovněž je pro účastníky připraveno slosování o herní konzoli Xbox. Více informací najdete na www.infinity.cz/Stranka/partnerske-akce.Komentáře