Pozvánka na CIO Fórum zaměřené na sdílení a předávání geodat

Další ze seriálu klubových setkání ředitelů IT a CIO ze všech oblastí podnikání, výroby, utilit a veřejné správy se bude tentokrát zabývat otázkami souvisejícími s geoprostorovými daty.


Akci, která se koná 16. června v paláci TeTa, Jungmannova 747/28, Praha 1, pořádá vydavatelství IDG Czech se spolupráci se sdružení CACIO. Diskutovat se bude o sdílení a předávání geodat v oblasti správy technické infrastruktury, o možnostech zajištění kvality geodat a praktických zkušenostech z integrace informačních systémů (GIS, SAP, ISVS). Diskuse se zúčastní jak zástupci oborových organizací, jako např. PRE, PVK, ČEZ), tak zástupci dalších dotčených organizací, jako je např. Útvar rozvoje hl. města Prahy, Český úřad zeměměřický a katastrální a další. Hlavním odborným partnerem je společnost Arcdata, speciálním partnerem je PRE a dalšími partnery pak HSI a pontech.

Bližší informace najdete na http://eventworld.cz/Komentáře