Pozvánka na konferenci IT for People 2010

IT Cluster ve spolupráci s Vysokou školou báňskou-Technickou univerzitou Ostrava, Moravskoslezským krajem, Statutárním městem Ostrava, pořádá konferenci IT for People 2010.


Jedná se o prestižní odbornou konferenci, kterou pořadatel pokládá za velmi důležitou pro rozvoj IT v Moravskoslezském kraji. Akce je pořádána pod záštitou SNIA Europe (Storage Networking Industry Association), dále pod záštitou rektora VŠB-TUO (prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.), hejtmana Moravskoslezského kraje (Ing. Jaroslava Palase), a pod záštitou primátora statutárního města Ostrava (Ing. Petra Kajnara).

Akce se koná 16. září 2010 v Nové aule VŠB TU Ostrava. Hlavními partnery jsou společnosti HP, IBM, Microsoft, Oracle, Vodafone. Dalšími partnery konference jsou společnosti Cisco, Autocont, Kvados a Storyflex. Více informací najdete na www.itforpeople.cz.Komentáře