Pozvánka na konferenci Objekty 2010

Ve dnech 18. a 19. listopadu se uskuteční v prostorách Přírodovědecké a Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě konference s názvem Objekty 2010.


Její letošní podtitul je „spolupráce školy a praxe“ a jedná se již o 15. ročník této odborné celostátní konference s mezinárodní účastí. Akce slouží jako odborná platforma pro výměnu zkušeností a poznatků z oblasti objektově orientovaných technologií (OOT). Jejím cílem je prezentace informací o nejnovějších trendech v problematice OOT a také zprostředkování výměny zkušeností mezi odborníky z praxe a akademického prostředí.

V letošním roce byla vybrána následující témata konference (a jsou rovněž vítány případné kvalitní příspěvky na další témata OOT):

•    výuka OOT,
•    testování objektových aplikací,
•    organizace a řízení projektu využívajících objektovou technologii,
•    analýza požadavků na informační systémy,
•    UML, abstraktní datové modely, ontologie, metamodelování,
•    Aspect Oriented Programming,
•    Model Driven Architecture,
•    agilní metody,
•    objektově orientovaná vývojová prostředí,
•    distribuované objekty a Internet, mobilní objekty,
•    komponenty a jejich využívání,
•    webové služby,
•    agenti a OOP,
•    programovací jazyky C#, Java, Ruby, Objective-C, Smalltalk a další,
•    objektové databáze.

Bližší informace o akci, včetně registračního formuláře, najdete na adrese konference.osu.cz/objekty2010.Komentáře