Přes internet se přenese v roce 2014 čtyřnásobek současného objemu – naprostou většinu bude tvořit video

Objem celosvětových internetových přenosů vzroste podle odhadů společnosti Cisco do roku 2014 více než čtyřikrát na 767 exabytů. Každý měsíc by tak mělo být v průměru přeneseno okolo 64 exabytů dat.


To představuje podobný objem jako 16 miliard DVD nebo 21 bilionů MP3. Za očekávaným rychlým nárůstem datových přenosů stojí jak zvyšující se kapacita a rychlost internetu, tak i rostoucí popularita HD videa a 3D televize.

Podle analýzy Cisco Visual Networking Index (VNI) Forecast 2009-2014 bude v roce 2014 přenos dat po IP sítích spojený s videem (TV, video na vyžádání, internetové video a P2P) tvořit okolo 91 procent všech přenosů u spotřebitelů. Například samotný objem přenosů spojených s HD videem a 3D televizí vzroste do roku 2014 třináctkrát a bude tvořit okolo 42 procent přenosů vyvolaných spotřebiteli.

Naproti tomu například P2P přenosy, které v roce 2009 tvořily 36 procent přenosů u spotřebitelů, budou mít v roce 2014 podíl jen okolo 17 procent. Objem internetových přenosů videa přitom překročí přenosy přes P2P již ke konci letošního roku, a to poprvé po deseti letech. Výrazně narostou rovněž přenosy přes mobilní sítě, které se do roku 2014 zvýší 39-krát na 3,5 exabytu měsíčně.

Objemy přenosů vyvolané spotřebiteli přitom porostou rychleji než přenosy způsobené firemními uživateli. Zatímco v roce 2009 představoval měsíční podíl IP přenosů vyvolaných spotřebiteli 79 procent celkového objemu přenosů, v roce 2014 by měl činit již 87 procent. Naopak měsíční podíl IP přenosů vyvolaných firmami by se měl z 21 procent z roku 2009 snížit na 13 procent v roce 2014.

Mezi regiony, kde objem přenosů po IP sítích poroste nejrychleji, patří Latinská Amerika s téměř osminásobným očekávaným růstem, Střední Východ a Afrika se 6,5-násobným růstem a Střední a Východní Evropa s více než pětinásobným růstem. V roce 2014 však bude nadále největší objem IP přenosů pocházet z Asie a Tichomoří (21,7 exabytu za měsíc), Severní Ameriky (19 exabytů za měsíc) a Západní Evropy (16,2 exabytu).

Za rostoucím objemem IP přenosů stojí mimo jiné i rostoucí rychlosti internetového připojení. Například jen za posledních deset let vzrostla celosvětově rychlost pro stahování souborů u domácností 35-násobně. Zatímco v roce 2000 činila u domácností průměrná rychlost pro stahování 127 Kb/s, v roce 2010 je to již 4,4 Mb/s.Komentáře