Propracované služby pro ochranu před trojskými koňmi a phishingem vyvíjejí RSA a RADware

Vytvoření technologického partnerství zaměřeného na rozvoj sítí s integrovaným blokováním škodlivého softwaru, které budou koncové uživatele účinněji chránit před podvody, krádežemi informací i identit a šířením škodlivého softwaru, oznámily firmy RSA a RADware.


Již dnes platí, že útoky typu phishing a trojské koně jsou obvykle eliminovány během několika hodin po zjištění. Mezitím však stále dokáží shromáždit mnoho osobních údajů o uživatelích a zvýšit jejich zranitelnost vůči řadě rizik, mimo jiné podvodům. Standardní řešení založená na virových definicích jsou závislá na pravidelné aktualizaci definic, a proto mohou na takovéto útoky reagovat se zpožděním. Koncovým uživatelům, kteří nemají k dispozici řešení pro ochranu v reálném čase, tedy chybí ochrana před online útoky způsobenými trojskými koňmi a phishingovými weby.
Radware a RSA chtějí tento problém vyřešit, a proto společnými silami vyvíjejí proaktivní obranu na síťové vrstvě, která bude koncové uživatele účinněji a efektivněji chránit před počítačovými zločinci. RSA bude v reálném čase poskytovat online informace o hrozbách, které identifikovala služba RSA FraudAction na ochranu před phishingem a trojskými koňmi, a ty budou předávány řešení Radware DefensePro, které zajišťuje ochranu před průniky do sítě v reálném čase (IPS, Intrusion Prevention System) a před útoky zahlcením (DoS).
Na základě těchto definic generovaných v reálném čase bude Radware DefensePro moci proaktivně a v rámci celé lokality blokovat trojské koně, phishingové weby a šíření škodlivého softwaru již na síťové vrstvě. Poskytovatelé spravovaných bezpečnostních služeb (MSSP), poskytovatelé služeb Internetu (ISP) i ostatní organizace poskytující zabezpečení na síťové vrstvě budou tedy moci svým zákazníkům nabízet kvalitnější ochranu před trojskými koňmi a phishingovými weby a zvýšit tak přidanou hodnotu pro koncové uživatele.
„Tyto nové funkce pro ochranu před phishingem a trojskými koňmi, které nabízíme poskytovatelům připojení k Internetu, posouvají stávající služby založené na sledování reputace IP adres a webů do nového vývojového stadia, kdy bude možné zajistit ochranu i před těmi nejnovějšími hrozbami. Díky spolupráci s RSA může řešení Radware pro zabezpečení sítě, které bylo určeno poskytovatelům bezpečnostních služeb, využívat informace z kanálu RSA jako definice generované v reálném čase. Radware DefensePro tak aktivně a bez zásahu uživatele předchází krádežím informací nebo identit," uvedl Avi Chesla, viceprezident společnosti Radware pro zabezpečení. „Stávající vyhledávací technologie vycházejí ze statických definic, a chrání tedy pouze před starými útoky. Díky technologii definic generovaných v reálném čase z kanálu RSA však získáváme možnost okamžitě reagovat a bránit se nejnovějším hrozbám."Komentáře