Průzkum: Firmy v posledních letech intenzivněji monitorují práci zaměstnanců na počítačích

Zaměstnavatelé z řad firem a institucí významně změnili svůj přístup k nástrojům pro evidenci softwaru a monitorování počítačů.


Skutečnost, že se zaměstnavatelé stále častěji přiklánějí nejen k nasazení nástrojů softwarového auditu, ale zejména k podrobnému monitorování počítačů, dokládá průzkum společnosti truconneXion zveřejněný na výroční konferenci SAM v kostce, která se uskutečnila v Praze ve čtvrtek 3. prosince 2009. Z meziročního srovnání více než 100 respondentů v sektoru malých a středních firem, velkých společností a státních institucí v ČR vyplynulo, že zatímco před dvěma roky tyto nástroje využívalo denně či několikrát do týdne pouhých 21 % firem, v současnosti je s touto četností využívají bezmála tři čtvrtiny (74 %). Celkem 63 % firem, které nasadily monitorovací systém, zaznamenalo údajně v půlročním horizontu okamžité úspory svých IT investic, a to až do výše 50 % původních rozpočtů.

„Je zřejmé, že převážná většina společností pod vlivem hospodářské krize dospěla ke zjištění, že pravidelný audit a zejména pak monitoring IT zdrojů jim mohou reálně ušetřit značné prostředky. Díky relativně malé investici do této oblasti je možné být až o polovinu efektivnější, jak ostatně dokazují zkušenosti našich zákazníků. Za pozitivní považuji, že se to týká firem bez ohledu na jejich velikost,“ uvádí Robert Kleiner ze společnosti truconneXion. Aplikování nástrojů softwarového auditu je aktuální nejen v soukromých firmách, ale i ve státních organizacích a v institucích veřejné správy.Komentáře