RAD Studio 2011 obsahuje nová prostředí a slibuje extrémně rychlé aplikace

Dostupnost produktu RAD Studio XE (2011), sady vývojářských nástrojů, která obsahuje nové verze nástrojů Delphi, C++Builder, Delphi Prism a nově i RadPHP XE, oznámila společnost Embarcadero.


Nové vydání "2011", označované jako RAD Studio XE, nabízí nové možnosti pro zvýšení výkonu aplikací, racionalizaci procesu vývoje a zkrácení času potřebného pro tvorbu podle výrobce nejrychlejších aplikací pro Windows, .Net a webové prostředí.

Produkty označované XE mají tři klíčové vlastnosti: podporu mnoha typů databází a provozních platforem, technologii ToolCloud pro centralizovanou správu licencí a dostupnost nástrojů na vyžádání a konečně snadnou možnost upgrade na All-Access XE.

Klíčová rozšíření specifická pro nové vydání XE nástrojů Delphi a C++Builder obsahují podle výrobce:

• Nové možnosti pro cloud dovolí vývojářům pracovat v prostředích pro cloud computing. Uživatelé mohou vytvářet aplikace, které pracují s úložnými službami platformy Microsoft Windows Azure (služby typu blob, fronta a tabulka). Mohou též snadno nasazovat serverové aplikace "jediným stiskem tlačítka" do prostředí Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) a poté k nim přistupovat z různých druhů tenkých klientských aplikací.

• Rozšířený rámec pro vícevrstvé aplikace přidává vývoji další možnosti. Rozšířený rámec DataSnap poskytuje vývojářům více možností tvorby vícevrstvých aplikací se schopností vytvářet servery jak v Delphi, tak v C++Builderu, nové průvodce pro tvorbu serverových aplikací a klientských modulů, podporu JavaScript a podporu přenosových protokolů REST a HTTP/HTTPS.

• Nová integrovaná sada nástrojů pro testování, profilování výkonu, automatizaci sestavování a řízení kvality dovolí vývojářům usměrnit vývojové procesy, takže stráví méně času řízením projektů a více kódováním. Nové nástroje obsahují porovnávací jádro produktu Beyond Compare společnosti Scooter Software, profilování výkonu a detekce problémů při práci s pamětí a zdroji systému pomocí integrovaného nástroje AQTime společnosti SmartBear Software, integrované protokolování zdrojového kódu pomocí Raize CodeSite napomáhající lepšímu pochopení běhu kódu a vývoj aplikací pro internet využívající pokročilé komunikační protokoly IP obsažené v sadě IP*Works společnosti /n Software.

• Nové možnosti správy verzí pomocí integrace produktu Subversion usnadňují vývojářům správu revizí zdrojového kódu, ať již vlastního, nebo týmového; tento nástroj najdou zabudován ve vývojových prostředích Delphi, C++Builder a Delphi Prism.Komentáře