Rapid SQL XE od Embarcadera ulehčí vytváření SQL kódu pro rozličné databáze

Rapid SQL XE, nejnovější verzi integrovaného vývojového prostředí (IDE) pro jazyk SQL, uvedla na trh společnost Embarcadero Technologies.


Novinka umožňuje vývojářům a správcům databází rychleji vytvářet kód SQL a mimo jiné obsahuje i nativní podporu heterogenních databázových prostředí z jediného uživatelského rozhraní (poprvé podporuje i databáze Embarcadero InterBase a open source Firebird). Další novinkou produktu je plná podpora Unicode.

Zabudované nástroje pro úpravy, ladění a optimalizace kódu SQL podle výrobce pomáhají vývojářům překonávat potíže zvládání vývoje pro různé typy databází a vytvářet vysoce výkonný kód SQL s optimální účinností.

Rapid SQL XE je rovněž druhým produktem Embarcadero obsahující ToolCloud. Ten poskytuje centralizované licencování a poskytování software a navíc dodávku nástrojů na vyžádání. InstantOn zase dovoluje okamžité spuštění programu z libovolného místa sítě bez nutnosti předchozí instalace nástroje na lokálním stroji.

Rapid SQL XE též přináší nové vlastnosti správy datových zdrojů, rozšíření správy objektů pro Oracle, DB2 z/OS, DB2 LUW a SQL Server. Dále byla aktualizována podpora nových vlastností DB2 pro z/OS a LUW a novinek ve Windows 7.

 

Nové funkce Rapid SQL XE dle výrobce:

• Podpora Unicode – Unicode uživatelům dovoluje pracovat s daty v různých jazycích a správně je zobrazovat.

• Podpora databází InterBase a Firebird – produkt poprvé přináší nativní podporu InterBase a Firebird: propojitelnost, správu objektů, úpravy a spouštění kódu SQL a podporu projektů.

• Filtrování objektů – novinka poskytuje tři nové možnosti filtrování, které zákazníci požadovali: filtrování podle jména, filtrování podle uživatelem definovaného jména objektu a filtrování uzlů. Tato nová rozšíření možností filtrování dovolí vývojářům lépe ovládat uživatelské rozhraní a pracovat produktivněji.

• Rozšířený editor ISQL – editor ISQL nyní umožňuje průběžné ověřování syntaxe jak pro kódová, tak pro objektová jména. Aby se ještě více snížila pravděpodobnost překlepů, přináší Rapid SQL XE dvě další mocné funkce: plné vyhledávání objektů a dokončování kódu.

• Editor dat – vylepšení editoru dat obsahuje zjednodušení tvorby záznamů a nakládání s implicitními hodnotami pro rychlé přidávání vícenásobných záznamů.

Rapid SQL XE stojí od 40 800 Kč (bez DPH) včetně ročního předplatného (údržby a technické podpory) za licenci.Komentáře