Řešení finančního managementu s pokročilým reportingem představil Infor

Novou generaci řešení pro finanční management ohlásila společnosti Infor. Produkt FMS SunSystems Enterprise nabízí jednotné řešení umožňující finančním manažerům rychlý přístup k informacím, řízení interních změn, kompatibilitu s různými regulatorními podmínkami. Novinka mimo jiné poskytuje pokročilé reportovací funkce či možnosti hladké integrace s dalšími aplikačními produkty Inforu.


Inovace podle výrobce zahrnují:

    • Workspace, nové rozhraní postavené na platformě Microsoft SharePoint poskytující  možnost jednotného přihlášení, s jednotným vzhledem, bezproblémovou navigací a kontextovou spoluprací v rámci více aplikací Inforu.
    • Webové uživatelské rozhraní nabízející informace dostupné dle potřeby a méně času potřebného k realizaci úkolů finančního řízení.
    • Vylepšené reportovací funkcionality pomáhající manažerům realizovat přesnější rozhodování s menší závislostí na IT oddělení prostřednictvím nového reportovacího nástroje a nástroje pro návrh reportů, včetně knihovny standardních reportů.
    • Ad hoc reportování převzaté z aplikace Infor PM Query & Analysis poskytující kontextovou operativní inteligenci, která pomáhá při rozhodování v reálném čase.
    • Produkt bude využívat integrační platformu Infor ION k zajištění pokročilé a přitom snadné integrace aplikací, řízení podnikových procesů a sdíleného reportingu dat.


Komentáře