Řešení pro inteligentní energetické sítě slibují ABB a T-Systems

Řešení pro inteligentní energetické sítě, jež uživatelům nabídnou například transparentní přehled o spotřebě energie spolu s možností kontroly, společně vyvíjejí společnosti ABB a T-Systems.


Chytré energetické sítě jsou klíčové pro integraci obnovitelných zdrojů elektřiny a především pro zajištění bezpečného a dostatečného zásobování odběratelů.

Nová řešení budou poskytovat informace o stavu sítě v reálném čase, přičemž na straně zákazníka se uplatní technologie chytrých odečtů a měření spotřeby. Zařízení zároveň umožní kontrolu nad spotřebou energií a následnou optimalizaci, která vede k úsporám nákladů jednotlivých uživatelů. Nové technologie také umožní napojení měřičů na další zařízení a optimalizaci spotřeby, například pomocí spuštění v levnějším tarifním pásmu, a to bez zásahu zákazníka.Tento systém zároveň umožní distributorům a výrobcům energií lépe optimalizovat výrobu a řídit spotřebu.

Například v Německu by do roku 2020 měl dosáhnout poměr obnovitelných zdrojů

v energetickém mixu až na úroveň 30 procent. Rostoucí podíl obnovitelných zdrojů lze zaznamenat i v České republice. Zvyšující se množství decentralizovaných obnovitelných zdrojů klade velké nároky na kvalitu distribučních sítí.

Do budoucna musí být tyto sítě připraveny na velké výkyvy v dodávkách energie do distribuční sítě – v současném stavu tak nebude možné celý systém efektivně řídit.Komentáře