Řízení a plánování IT architektury usnadní metodika TOGAF

Nové školení na TOGAF, mezinárodní standard pro řízení IT architektury v organizacích, představila společnost Anywhere.


TOGAF představuje metodiku, která popisuje způsob, jak strategicky a dlouhodobě řídit a plánovat IT architekturu ve společnosti v kombinaci s praktickou metodou vývoje konkrétního řešení v rámci IT. Anywhere je podle provozovatele první českou společností akreditovanou pro školení TOGAF.
Během školení se absolventi seznámí se správným navržením metodiky a způsoby jak optimalizovat již zavedenou IT infrastrukturu (aplikace, data, servery, techniku), která patří mezi nejdůležitější a zároveň nejnákladnější aktivum firmy.
Rozdíl mezi efektivně či neefektivně navrženou a řízenou IT infrastrukturou, která má podporovat podnikové business procesy, je pro podniky totiž zcela zásadní a velmi často pro firmy znamená milionové náklady, jejichž návratnost pak každá společnost očekává v co nejkratším časovém horizontu.
Po absolvování tohoto kurzu bude prý každý absolvent rozumět standardu TOGAF 9 a bude připraven na certifikační zkoušky TOGAF 9.Komentáře