SaaS: Opravdu se vyplatí

Model SaaS může být pro mnoho firem výhodný, a to nejen z hlediska celkových nákladů na vlastnictví, ale také nákladů obětované příležitosti. České podniky se však k SaaS stále stavějí poněkud rezervovaně a s obavami.

SaaS: Opravdu se vyplatí


Na naše otázky k tématu odpovídal Viktor Mečiar, výkonný ředitel společnosti Tulip Solutions.

Je možné vysledovat jaký typ firem/institucí je nejaktivnější v pořizování služeb SaaS?

Oproti dřívějšku zaznamenáváme zájem u velkých korporátních, nadnárodních společností, a to i v případě tzv. public cloudu. Vnímáme to jako pozitivní trend, protože společnosti tohoto typu a velikosti v minulosti preferovaly integrování systémů do vlastní korporátní infrastruktury.

Jak se na rozhodování firem, využívajících služby SaaS, podílí snaha o úsporu nákladů?

Určitě je to jeden ze zásadních faktorů při rozhodování. Nejedná se přitom ani tak o úsporu při nákupu softwaru, ale spíše o nepřímé úspory, například v oblasti mzdových nákladů v IT odděleních, v IT infrastruktuře a podobně.

Jste schopni kvalifikovaného odhadu toho, jaké finanční úspory mohou uživatelé služeb SaaS dosáhnout? Dá se to nějak zobecnit, např. % z IT rozpočtu?

To bohužel nejsme. Vždy totiž záleží na dané situaci – jakou oblast SaaS ve firmě nahradí, jakou má firma infrastrukturu, jak je efektivní a tak dále.

Jaké jsou hlavní obavy zákazníků před přechodem na služby SaaS? Jsou některé z nich oprávněné?

Hlavní obavy bývají v oblasti zabezpečení. Firmy mají strach o svá data, obzvláště po nástupu GDPR. My tyto obavy často vnímáme jako neoprávněné, protože v případě SaaS je zabezpečení dat jednou z priorit, a společnosti, které tyto služby poskytují, zpravidla investují do zabezpečení řádově více úsilí i prostředků než jejich potenciální klienti.

Úvodní foto: Adobe StockVyšlo v Computerworldu 12/2019
Celý článek si můžete přečíst v CW 12/2019, které si můžete koupit přes naši elektronickou trafiku.
Komentáře