Sandboxing Sophosu dokáže zablokovat i pokročilé hrozby

Své řešení Email Appliance rozšířil Sophos o Sandstorm, technologii sandboxingu, která podle něj umožňuje detekci, zablokování i vyřešení i sofistikovaných a neustále se měnících hrozeb.

Sandboxing Sophosu dokáže zablokovat i pokročilé hrozby


Sandstorm zajišťuje ochranu proti pokročilým hrozbám typu APT (advance persistent threat) i proti malwaru využívajícímu dosud nezveřejněné zranitelnosti (tedy tzv. zero-day threat).

Současný malware je podle Sophosu navržený tak, aby útočil nenápadně a pomalu a zůstal běžnými prostředky neodhalený, přičemž k zabránění, nebo alespoň oddálení detekce využívá polymorfní i maskovací techniky.

Sandstorm využívá cloudovou technologii, která tyto typy hrozeb izoluje a řeší ještě před jejich proniknutím do podnikové sítě. IT manažeři navíc mají k dispozici podrobné přehledy o chování hrozeb i výsledcích analýz, díky kterým mohou v případě potřeby dále zkoumat jednotlivé bezpečnostní incidenty a přijímat odpovídající opatření.

Technologie Sandstorm tak představuje další vrstvu pro bezprostřední detekci i ochranu. Běžné technologie jsou zpravidla velmi nákladné a pro implementaci i monitoring vyžadují další znalosti z oblasti bezpečnosti. To prý v případě nové technologie Sophosu neplatí.

Sandstorm přitom identifikuje potenciálně nebezpečné chování napříč různými operačními systémy včetně Windows, Mac i Android, a to ve fyzických i virtualizovaných prostředích, v síťové infrastruktuře, v mobilních aplikacích, v elektronické poště, v PDF i wordových dokumentech i ve více než dvou desítkách souborů dalších typů.

Novinka je k dispozici i jako rozšíření řešení pro ochranu webů Web Appliance, které kontroluje obsah webových stránek a blokuje i nejnovější webové hrozby, a také v rámci systému UTM 9.4.

Úvodní foto: © Tommi - Fotolia.com


Komentáře