SAP vstupuje do ICT Unie, chce se mj. podílet na připomínkování českých zákonů

Řádným členem ICT Unie, sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací, se stala společnost SAP Česká republika.


Tuzemské zastoupení dodavatele podnikového softwaru tak podle svých slov získává možnost intenzivně spolupracovat na formulování strategie rozvoje informační společnosti a trvalém zvyšování konkurenceschopnosti ČR.
V rámci svého působení v ICT Unii může mj. připomínkovat zákony, spoluvytvářet návrhy potřebných reforem a podílet se na přípravě mnoha dalších strategických dokumentů v oblasti ICT.
Současně má prý lokální SAP možnost využít společenských akcí ICT Unie k navázání a upevnění vztahů s širokou řadou nejen IT firem, ale i telekomunikačních operátorů, výrobců, integrátorů, poradenských firem a vydavatelů odborných publikací.  
„Posláním společnosti SAP je pomáhat firmám a organizacím fungovat lépe. Jsem přesvědčen, že vstup do ICT Unie nám otevírá další možnosti, jak toto poslání naplňovat. Zároveň nám dává příležitost přispět svými zkušenostmi a vizemi k rozvoji celého odvětví informačních technologií, které je zcela zásadní pro budování znalostní ekonomiky v České republice,“ řekl ke vstupu společnosti SAP do ICT Unie Roman Teiml, generální ředitel SAP Česká republika.Komentáře