Schopnost mluvit v cizím jazyce otestuje přes internet novinka od Langmasteru

Společnost Langmaster vyvinula a uvedla na trh testovací platformu eTestMe.com. Jde o propracovaný systém na testování znalostí cizích jazyků podle kritérií SERR (Společný evropský referenční rámec, klasifikace A1-C2).


Prostřednictvím eTestMe.com lze s použitím počítače a internetu spolehlivě, komplexně a výhradně elektronicky otestovat znalost gramatiky a slovní zásoby, porozumění čtenému textu, porozumění poslechu, písemný a mluvený projev. Písemný a mluvený projev následně (opět pomocí internetu) vyhodnocuje proškolený hodnotitel.

Testovaný účastník vždy získá certifikát s výsledky testu včetně písemných informací, jak výsledky testu interpretovat.

eTestMe.com je podle dodavatele určený pro:

  • firmy a organizace, které hledají rychlý a efektivní způsob, jak otestovat jazykové dovednosti zaměstnanců nebo uchazečů o zaměstnání,
  • pracovní portály a personální agentury, které mohou levně a rychle otestovat znalost jazyků u uchazečů o zaměstnání.


Komentáře