Služby podporující efektivnější práci s daty pomocí BI představilo EMC

Uvedení rozšířených služeb a řešení pro nástroje Microsoft Business Intelligence, datové sklady a prostředí SQL Server oznámila firma EMC. Ty mají podle dodavatele zajistit přehled a analýzu dat a zvýšit efektivitu při správě a ukládání obrovských objemů dat.


Nabídka mimo jiné zahrnuje předem připravené datové modely podporující konfigurace datových skladů Microsoft Fast Track, díky čemuž je možné přistupovat k informacím a provádět analýzu v mnohem kratším čase a současně snížit náklady, zvýšit produktivitu a omezit rizika. Dostupné jsou nově i služby zaměřené na poskytování analýzy a znalostí pro správu infrastruktury, úložišť a call center.

Podle výrobce jde o tyto novinky:

• Data Warehouse Services – Umožňují organizacím vytvořit co nejúčinnější metody pro sběr, konsolidaci a organizaci dat zásadních pro chod podniku, které jsou nezbytné pro business intelligence a komplexní analýzy. Konzultanti rozšiřují implementační možnosti architektury Microsoft Fast Track za pomoci řešení BI Accelerator Framework. Proces vývoje se tak výrazně urychlí. Řešení obsahuje datové modely předem připravené a navržené pro dané odvětví, které předkládají data uživatelům způsobem odpovídajícím jejich pohledu na podnikání a nesmírně tak urychlují jejich osvojení uživateli. Společnost EMC může nakonfigurovat databáze pro datové krychle OLAP, které dokážou rychle poskytovat odpovědi na multidimenzionální analytické dotazy a zamezí prodlevám při provádění dotazů na sestavy. Usnadňují tak analýzu základních příčin.

• Business Intelligence for Infrastructure Service – Vylepšuje rozhodovací proces, protože v reálném čase poskytuje pohled do infrastruktury, která zajišťuje chod podniku. Představuje systém business intelligence, který rozšiřuje stávající systémy IT pro sledování a analýzu tím, že dává klientům možnost provádět sledování, analýzu a generování výstrah pro úložné, databázové a operační systémy a síťovou metriku na základě klíčových ukazatelů výkonu (KPI). Konzultanti integrují tyto metriky a analyzují výkonnostní a kapacitní data v průběhu času s využitím produktů Microsoft SQL Server a Microsoft PerformancePoint Server. Přidávají přitom funkce pro analýzu a předpověď trendů založené na sledování ukazatelů KPI, aby shromážděná data srovnali se stanovenými obchodními cíli.

• Contact Center Services and Solutions – Nabízejí ucelený pohled na operace správy kontaktů díky tomu, že pomáhají organizacím vyjasnit jejich strategii pro call centrum a jejich obchodní cíle a pak implementovat plán pro uskutečnění těchto cílů. Mezi výsledné výhody patří optimalizovaný výkon call centra a vylepšení procesů, přehled v reálném čase, zlepšené rozhodování a zvýšená produktivita.

Společnost EMC také rozšiřuje své portfolio řešení Proven Solutions pro produkt Microsoft SQL Server 2008, aby vyšla vstříc požadavkům zákazníků na nižší celkové náklady na vlastnictví, konsolidaci, virtualizaci, výkon, škálovatelnost a dostupnost.Komentáře