Snadnou a bezpečnou práci mobilních uživatelů ve virtualizovaném prostředí umožní VMware

Horizon Suite, sadu pro správu mobilní pracovní síly, uvedl na trh VMware. Umožňuje propojit koncové uživatele s jejich daty, aplikacemi a desktopy prostřednictvím jakéhokoliv zařízení, a to při zachování bezpečnosti a kontroly nad IT.


Novinka zahrnuje inovované produkty Horizon View i Horizon Mirage a  také novinku Horizon Workspace a společně vytváří bezpečný, snadno ovladatelný virtuální pracovní prostor.

„Neustále se rozšiřující množství zařízení a cloudových služeb mění očekávání uživatelů a staví zabezpečení a správu IT do nelehké pozice,“ řekl Michal Stachník, country manager pro Českou republiku a Slovensko ve společnosti VMware. „Horizon Suite jim pomůže urychlit cestu od tzv. „PC éry“ k éře mnoha zařízení.“

Horizon Workspace sdružuje data, aplikace a desktopy v rámci jediné společné pracovní plochy bezpečně dostupné z jakéhokoliv zařízení. Jeho prostřednictvím mohou IT administrátoři přiřazovat data, aplikace nebo desktopy přímo jednotlivým uživatelům nebo skupinám namísto jejich zařízení.

Koncoví uživatelé tak mohou pracovat s firemními aplikacemi samostatně a snížit pracovní tlak na IT oddělení, které pak může reagovat rychleji, pružněji a během okamžiku doručit správná data, aplikace i desktopy na jakékoliv zařízení.

Horizon Workspace také umožňuje firmám jednoduše přidávat nová zařízení, uživatele nebo aplikace bez nutnosti překonfigurovat přístroj nebo koncové body. Navíc centralizovaná správa zjednoduší kontrolu a správu uživatelských oprávnění, takže celé řešení je vždy zabezpečené a bez rizika.
VMware Horizon View 5.2 zase mění tradiční fyzické počítače na centrálně řízené IT služby a zajišťuje pružné desktopové služby formou virtuální pracovní plochy pro maximální kontrolu a flexibilitu uživatelského zážitku, administrace a služeb.

Nový zjednodušený přístup ke vzdáleným desktopům pomocí prohlížečů podporujících jazyk HTML 5 dovoluje koncovým uživatelům pohodlně přistupovat ke svým virtuálním desktopům a aplikacím prostřednictvím libovolného zařízení bez nutnosti dopředu instalovat náročný klientský systém.

Podpora hardwarově podporované 3D grafiky umožňuje i těm nejnáročnějším grafickým aplikacím běžet uvnitř virtuálních desktopů, a otevírá tak novým oblastem včetně CAD (computer assisted design) a CAM (computer assisted manufacturing) přístup do virtuální infrastruktury desktopů. Horizon View with Unity navíc poskytuje i nové rozhraní optimalizované pro dotyková zařízení.

A konečně Horizon Mirage 4.0 poskytuje optimální výkonnost pro on-line i off-line činnost. Rozděluje PC do logických vrstev vlastněných a spravovaných buď IT oddělením, nebo koncovým uživatelem a administrátorům dovoluje aktualizovat jednotlivé vrstvy bez zásahu do ostatních, takže data a aplikace pro koncové uživatele mohou být stále aktuální.

Navíc integrovaná funkce Thinn App pro virtualizaci aplikací zefektivní balíčkování aplikací a umožní plynulejší migraci na jiný operační systém i „roll-back“ funkci pro případ selhání či nehody.Komentáře