Software AG představil nová procesní řešení a služby založené na modelu cloud computingu

Software AG představuje na probíhajícím veletrhu CeBIT 2011 novinky ve svých službách - zaměření na software a řešení pro celopodnikové řízení podnikových procesů.


Představený koncept, založený na nezávislých procesních a integračních platformách, má představovat novou úroveň flexibility, škálovatelnosti a okamžité přizpůsobivosti – a zároveň vysokou kvalitu procesů. Software AG na veletrhu konkrétně předvádí pod názvem Enterprise BPM své plně integrované produktové portfolio, jež hlouběji propojuje možnosti platforem webMethods a ARIS.

Dále společnost na veletrhu CeBIT představila i nové produkty pro master data management a komplexní zpracování událostí (CEP - complex event processing) Přidanou hodnotou pro zákazníky má být integrace nových IT trendů, jako je cloud computing. „Cloudový koncept“ společnosti Software AG představuje bezešvé propojení nových cloudových řešení se stávajícím podnikovým IT. Jde o platformu pro neomezovanou spolupráci: bezprostřední zapojení všech příslušných spolupracovníků usnadňuje rychlejší vývoj a změny podnikových procesů.

K implementaci této strategie připravila Software AG celý soubor produktových inovací, plně integrované portfolio pro busineess process excellence a plnohodnotnou podporu cloudových technologií. Cílem má být podpořit zákazníky z řad podniků při optimalizaci modelování a monitorování jejich procesů, rozpoznat a rychle napravit provozní problémy. To je podle zástupců Software AG cesta k plně digitálnímu podniku – konceptu, který už nyní prosazují někteří analytici oboru a na který se také připravují průkopníci v mnoha odvětvích průmyslu.

Řešení s názvem Enterprise BPM zahrnuje propojení obou produktových skupin – ARIS (modelování podnikových procesů a jejich monitorování v reálném čase) a webMethods (řízení podnikových procesů), ale také nové komponenty pro kompletní zpracování událostí (CEP) a master data management. Integrace je založená na přístupu Model-to-Execute, který umožňuje přeměnu procesních modelů na „spustitelné“ procesy na bázi přehledné metodiky. Klíčovou vlastností je pak integrace monitorování technických funkcí webMethods a monitorování podnikových činností ARIS.

Tím podle zástupců Software AG zákazníci dostávají kompletní řešení, které má pokrýt celý životní cyklus jejich podnikových procesů – od návrhů k realizaci, spuštění a monitorování přes neustálou optimalizaci. Rozšířením a integrací s rodinou produktů ARIS prošly i produkty tradičního data managementu od Software AG. Například programovací prostředí Natural nyní nabízí procesně řízenou modernizaci IT s novými funkcemi pro inteligentní podnikové procesy a novými možnostmi pro řízení procesů.

Cloud initiative – Název cloudového konceptu představeného na CeBIT je „Software AG Cloud Ready“. Celý životní cyklus podnikového procesu bude s touto novou nabídkou možné zpřístupnit v cloudu.Komentáře