SoftwareONE spouští vylepšenou platformu PyraCloud

PyraCloud je automatizovaná platforma pro nákup, monitoring a optimalizaci hodnoty softwarových aktiv. S příchodem nových funkcí, které podporují správu cloudového a on-premise softwaru, si platforma klade za cíl podpořit organizace v promyšlenějším řízení a investování do technologií.


Platforma PyraCloud poskytuje přehled o cloudových nákupech a zdrojích pro poskytovatele cloudových služeb – včetně Azure, Office 365, AWS, atd. Se svými novými integračními funkcemi nabízí jak celkový přehled, tak i detailní metriky spotřeby pro optimalizaci investic a lepší rozpočtování a plánování výdajů, jak na on-premise, tak na cloudový software.

Z hlediska uživatele umožňuje získat užitečné přehledy nákladů na software a detailně rozklíčovat spotřebu softwaru napříč odděleními. Platforma uživatelům umožňuje spravovat nabídky, objednávky, faktury, smlouvy i licenční klíče, nebo stahovat a instalovat software – vše přímo v rámci platformy PyraCloud, a v globálním měřítku.

Více informací o platformě se dozvíte na adrese www.softwareone.com/cs-cz/pyracloud.Komentáře